Workshop 1. 7. 2020: V zákulisí slam poetry
2. července 2020 Young Caritas

Workshop 1. 7. 2020: V zákulisí slam poetry

Společného léta s Young Caritas jsme se nemohli dočkat, a proto jsme hned první prázdninové odpoledne uspořádali náš první workshop. Do tajů takzvané ‚performativní poezie‘ nás zasvětila Hanka Ngueyn, vycházející hvězda slam poetry scény, která je známá též jako Večerka.

Hanka se s účastníky workshopu nejprve podělila o historii této stále více populární formy přednesu. Od počátků slam poetry scény jsme se postupně přenesli až do přítomnosti a zkoumali, jak a kde tato komunita ve světě působí. Před koncem první části jsme se seznámili s různorodými kreativními procesy, básnickými prvky, figurami a ukázkami slavných slamerů.

slam

Druhá část workshopu byla více interaktivní a účastníci si mohli sami vyzkoušet něco vytvořit. Hlavním tématem celého odpoledne byla identita. Zúčastnění se prostřednictvím různorodých aktivit snažili přijít na různé projevy a podoby vlastní identity. Se získanými poznatky se poté podělili s ostatními a pracovali s jejich reakcemi. 

Následovala individuální část kreativního psaní, jejímž výstupem byly různorodé útvary; od dvou veršů přes několik vět až po dlouhé básně či úvahy. O svůj výtvor se pak na závěr účastníci podělili a vyzkoušeli si tak na vlastní kůži důležitost a náročnost přednesu textů před publikem.

slam