Díky třem humanitárním grantům budeme účinněji pomáhat lidem v Sýrii, Jordánsku a Kambodži

Patrick Nicholson - Caritas Internationalis

Charita Česká republika získala pro letošní rok peníze na tři projekty v oblasti humanitární pomoci: dva na Blízkém východě a jeden v Kambodži. Pomáháme tak nejen lidem v nouzi, ale také České republice. Tím, že poskytujeme v zahraničí humanitární pomoc a budujeme rozvojovou spolupráci, držíme v rukou klíčový nástroj české zahraniční politiky a pomáháme naplňovat její cíle i dodržovat mezinárodní úmluvy. Není to jen výraz solidarity s trpícími, ale také investice do bezpečnosti naší země a budoucích možných politických a ekonomických partnerství. Mimo jiné díky aktuálním dotacím České rozvojové agentury, spadající pod Ministerstvo zahraničních věcí, můžeme i v roce 2018 působit na krizových místech.

Patrick-Nicholson: Distribuce humanitární pomoci syrským uprchlíkůmZvlášť situace v Sýrii se v posledním týdnu dramaticky vyhrotila. Lidé v okolí Damašku čelí nejhoršímu násilí od vypuknutí nepokojů v březnu roku 2011, neziskové organizace musí z důvodu bezpečnosti pracovníků přerušovat své aktivity, konstantní bombardování znemožňuje civilistům „normální“ život. Ti, kteří se vyhnou zraněním, musí často opouštět své zničené domovy. Aby mohli zůstat, budeme jim v Damašku dodávat potravinovou i nepotravinovou pomoc. Poté, co vytipujeme ty nejzranitelnější, rozdělíme do více než dvou tisíc rodin poukázky na jídlo, hygienické potřeby, nezbytné vybavení domácnosti a nájemné. Finančně podpoříme opravy domů, vybraným studentům zaplatíme školné a rekvalifikační kurzy v profesích nutných k obnově země. Během svého sedmého roku v Sýrii tak pomůžeme více než 10 tisícům místních.

Lidé, které tvrdé vojenské údery vyženou z rodných měst a vesnic, často prchají do okolních států. Ty nápor nově příchozího obyvatelstva nezvládají. Také proto jsme pomáhali v Palestině, Libanonu nebo Iráku, letos se zaměříme na Syřany v Jordánsku. Vynasnažíme se, aby jejich přítomnost zemi nezatěžovala, ale naopak jí se stala přínosem – od května budeme pracovat na tom, aby stovky syrských uprchlíků měly šanci na lepší uplatnění. Díky našim certifikovaným školením na míru získají možnost dosáhnout na zaměstnání, založit či zefektivnit vlastní živnost. Po nezbytné analýze trhu a možností zaměstnání vytvoříme databázi tržních příležitostí a volných pracovních míst. Zřídíme centra pro podporu zaměstnanosti a zprostředkujeme zájemcům o práci sezení s poradci. Uchazeče o zaměstnání pak provážeme s lokálními podniky.

Svoji pozornost věnujeme také zemím, kde aktuálně neprobíhá válečný konflikt, ale které dlouhodobě patří k nejohroženějším chudobou a přírodními katastrofami. Jednou z takových zemí je i Kambodža, kde žije většina lidé na venkově, mnoho z nich pod hranicí chudoby, bez přístupu ke zdravotní péči nebo pitné vodě a kde se ničivé tropické bouře a povodně střídají s katastrofálním suchem. Proto považujeme za nutnost posilování odolnosti obyvatel vůči přírodním katastrofám, zároveň se snažíme o osvětu v oblasti životního prostředí. Proti tradičním, nevýhodným a neekologickým způsobům obživy propagujeme ty šetrné a trvale udržitelné. Tyto snahy se spojují v modelu tzv. „bezpečných škol“, který budeme v roce 2018 aplikovat ve dvou kambodžských vzdělávacích zařízeních. Učitelé i děti se v nich seznámí s významem organického pěstování, na školních pozemcích budou vysazovat stromy a pěstovat ovoce a zeleninu. Školy vybavíme odpadkovými koši a kontejnery pro bezpečné zpracování odpadu. Nedopustíme, aby dětem ve školách hrozily nákazy, proto jim zajistíme přístup k nezávadné vodě, stejně jako dalším 150 kambodžským domácnostem. Souběžně s tím uvedeme do chodu mechanismy, které Kambodžanům pomohou zvládat důsledky přírodních katastrof s co nejmenšími ztrátami.

Šanci na lepší život dostanou tisíce lidí v Sýrii, Jordánsku i Kambodži díky našim humanitárním projektům a České rozvojové agentuře, která je podpoří částkou přesahující 11 milionů korun.

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v České republice. Vedle toho účinně pomáhá ve třicítce zemí světa v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

CRA