Živobytí, zemědělství

Dlouhodobé aktivity Charity ČR zaměřené na obnovu zdrojů obživy navazují obvykle na humanitární pomoc v dané zemi. Charita ČR přitom usiluje o dlouhodobé zvýšení schopností a znalostí nejchudších rodin a lidí nejvíce stižených humanitární katastrofou, čímž jim dává šanci zbudovat si nový způsob obživy.  

Programy Charity ČR se zaměřují především na zlepšování technik pěstování místních plodin, chov domácích zvířat, rybolov, formování družstev na místní úrovni a zavádění mikro-finančních spořících a půjčkových mechanismů. Důraz se přitom klade na efektivní a udržitelné využití místních přírodních zdrojů a na maximální šetrnost k životnímu prostředí.

Aktivity tohoto druhu pomoci provádí v současnosti například na Filipínách, v minulosti na Haiti nebo v Indonésii.

Jak se Charitě ČR pracuje v Etiopii

Jak se Charitě ČR pracuje v Etiopii

Charita ČR se v Etiopii zaměřuje na řízení přírodních zdrojů, konkrétně pak ujednocené řízení vodních zdrojů, jehož prostřednictvím zlepšuje potravinovou soběstačnost domácností a významně přispívá k ochraně krajiny ve vybraných povodích země.

Movsar Abdějev, příběh chudé čečenské rodiny

Movsar Abdějev, příběh chudé čečenské rodiny

Movsar Abdějev se narodil v roce 1960 v Kazachstánu jako potomek Čečenců, které Stalin přesídlil po druhé světové válce. Situace se začala uvolňovat v roce 1953 po Stalinově smrti, kdy se čečenští vyhnanci včetně Movsarovy rodiny mohli po několika letech vrátit zpátky domů do Čečny.

Prezident Charity Sýrie volá po dialogu k ukončení krize

Prezident Charity Sýrie volá po dialogu k ukončení krize

Antoine Audo ze syrského Aleppa, biskup z Chaldee a prezident Charity Sýrie, se ve Francii setkal se zástupci Secours Catholique (Charity Francie). Hovořil s  Françoisem Tcherkessoffem. Rozhovor přinášíme z upravené verze zveřejněné na blogu Caritas Internationalis.

Cesta na východ Ukrajiny

Cesta na východ Ukrajiny

Ve dnech 30.5-9.6. jsme v rámci projektu MZV "POSILOVÁNÍ KAPACIT V BOJI PROTI NEMOCI AIDS A V OBLASTI DROGOVÉ ZÁVISLOSTI" jeli až ke městu Melitopol na východní Ukrajině.

Dobrovolnice na Haiti

Orlický deník – Česká Třebová, Haiti /REPORTÁŽ/  – Anna Frühbauerová si v životě zvolila cestu pomáhat druhým. Studuje Mezinárodní sociální a humanitární práce na Caritas, Vyšší odborné škole sociální Olomouc, a nyní tato mladá Českotřebovačka působí jako dobrovolnice na Haiti. Čtenářům Orlického deníku pravidelně přináší autentické zážitky. Celý článek najdete na www.orlicky.denik.cz.

"Věřím v sílu člověka!" říká ředitelka moldavské Asociace Domácí péče

"Věřím v sílu člověka!" říká ředitelka moldavské Asociace Domácí péče

V roce 2011 zprovoznila Asociace HomeCare s finanční podporou Charity ČR nové Centrum domácí péče v Kišiněvě. V čele Asociace stojí ředitelka Tamara Adasan, která s pacienty, klienty i vlastními pracovníky jedná přívětivě a vždy si pro ně najde chvilku. Péče, jakou věnuje lidem, se v mnohém odráží i v jejím vedení Asociace a nového Centra. Stejně tak ráda odpovídá na pár otázek o své práci i ze soukromí.

Konference k budoucnosti pracovní migrace v ČR

Konference k budoucnosti pracovní migrace v ČR

Charita ČR pořádala 20. března 2012 v Národní technické knihovně Konferenci k budoucnosti pracovní migrace v České republice. Většina z 0,5 milionu cizinců žijících u nás přišla do ČR za prací nebo za svými rodinnými příslušníky. Jejich pracovní náplň je různorodá. Někteří z nich jsou označováni jako vysoce kvalifikovaní. Jiní obsazují pracovní pozice, o které má zájem jen málo „našich“ pracovníků nebo nemají zájem pracovat za nízké mzdy, nabízené v některých profesích.

Jednodenní návštěva v centru předškolního vzdělávání

Jednodenní návštěva v centru předškolního vzdělávání

V březnu 2012 odjel Tomáš Tetiva, programový manažer Charity ČR do Čečenska na monitorovací cestu. Mimo jiné navštívil centrum předškolního vzdělávání v obci Assinovskaja, vybudované Charitou ČR, provozované partnerskou organizací Iniciativa a spolufinancované Caritas Swiss (Charitou Švýcarsko). Tomáš se s námi podělil se zážitky ze dne, který strávil mezi dětmi a jejich učitelkami.