Živobytí, zemědělství

Dlouhodobé aktivity Charity ČR zaměřené na obnovu zdrojů obživy navazují obvykle na humanitární pomoc v dané zemi. Charita ČR přitom usiluje o dlouhodobé zvýšení schopností a znalostí nejchudších rodin a lidí nejvíce stižených humanitární katastrofou, čímž jim dává šanci zbudovat si nový způsob obživy.  

Programy Charity ČR se zaměřují především na zlepšování technik pěstování místních plodin, chov domácích zvířat, rybolov, formování družstev na místní úrovni a zavádění mikro-finančních spořících a půjčkových mechanismů. Důraz se přitom klade na efektivní a udržitelné využití místních přírodních zdrojů a na maximální šetrnost k životnímu prostředí.

Aktivity tohoto druhu pomoci provádí v současnosti například na Filipínách, v minulosti na Haiti nebo v Indonésii.

Syrští uprchlíci - videa

Veronika Jelínková, koordinátorka pro Afriku a Blízký východ Charity ČR, přivezla ze své návštěvy domácností syrských uprchlíků, kteří se usadili v Jordánsku, zajímavé záběry. Ty mimo jiné ukazují podmínky, v nichž musí tyto rodiny žít.

Tříkrálová sbírka celostátně již potřinácté

Již potřinácté vyjdou počátkem ledna 2013 do ulic měst a obcí koledníci Tříkrálové sbírky, aby lidem popřáli šťastný nový rok, podarovali je zpěvem a drobným dárkem a poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou. Sbírka začíná 2. ledna. 

Rodiny syrských uprchlíků se připravují na zimu

Rodiny syrských uprchlíků se připravují na zimu

Boje mezi vládou a opozicí vyhnaly ze Sýrie tisíce lidí. Mnozí se snaží zůstat v Sýrii a často jsou až třikrát vysídleni v rámci Sýrie, když už není zbytí, nachází útočiště v okolních státech jako Jordánsko, Libanon nebo Turecko. Charita ČR poskytuje finanční podporu Charitě Jordánsko.

Serjožka - chlapec, který dává radost

Serjožka - chlapec, který dává radost

Serjožka je patnáctiletý chlapec, který žije se svým tatínkem v moldavském Kišiněvě. Po narození prodělal dětskou mozkovou obrnu a od té doby se nemůže hýbat ani mluvit. Má ochrnuté obě dolní i horní končetiny a postižené byly i svaly obličeje. Stačilo by jen pár operací, aby se mu zlepšil život.

Konference Partnerství v rozvoji služeb domácí péče

Konference Partnerství v rozvoji služeb domácí péče

Za účasti většiny klíčových aktérů z oblasti domácí péče v Moldavsku se na konci listopadu uskutečnila v Kišiněvě mezinárodní konference na téma "Partnerství v rozvoji služeb domácí péče", kterou ve spolupráci s místními partnery uspořádala Charita Česká republika.

Výsledky výzkumu o situaci opuštěných dětí

Výsledky výzkumu o situaci opuštěných dětí

Na konci listopadu se v moldavském Kišiněvě uskutečnila diskuse u kulatého stolu s cílem prezentace výsledků výzkumu o situaci moldavských dětí opuštěných v důsledku pracovní migrace rodičů.

Syrští uprchlíci na jordánské straně hranic

Syrští uprchlíci na jordánské straně hranic

Bezpečnostní situace v Sýrii je v současné době natolik riziková, nejen pro zahraniční pracovníky, ale i pro místní obyvatele, že je v mnoha případech dožene právě Syřany k emigraci ze země. Migrují především do sousedních zemí, tedy Jordánsko, Libanon, Turecko, kde jim jsou poskytnuty alespoň základní potřeby. Důvodů k emigraci je mnoho, všechny pojí stále se zhoršující bezpečnostní situace v zemi.

Haitští studenti získali uznání

Haitští studenti získali uznání

Na konci října uspořádala Charita ČR vědomostní soutěž v haitské venkovské oblasti Leogane. Soutěže se účastnilo 64 škol, které v současné době s Charitou ČR spolupracují na zlepšení kvality výuky.