Živobytí, zemědělství

Dlouhodobé aktivity Charity ČR zaměřené na obnovu zdrojů obživy navazují obvykle na humanitární pomoc v dané zemi. Charita ČR přitom usiluje o dlouhodobé zvýšení schopností a znalostí nejchudších rodin a lidí nejvíce stižených humanitární katastrofou, čímž jim dává šanci zbudovat si nový způsob obživy.  

Programy Charity ČR se zaměřují především na zlepšování technik pěstování místních plodin, chov domácích zvířat, rybolov, formování družstev na místní úrovni a zavádění mikro-finančních spořících a půjčkových mechanismů. Důraz se přitom klade na efektivní a udržitelné využití místních přírodních zdrojů a na maximální šetrnost k životnímu prostředí.

Aktivity tohoto druhu pomoci provádí v současnosti například na Filipínách, v minulosti na Haiti nebo v Indonésii.

Spolu proti překupníkům: Cesta do Jakarty

Spolu proti překupníkům: Cesta do Jakarty

Neférové obchodní praktiky překupníků v Acehu pravidelně připravují místní farmáře o podstatnou část zisku a přispívají k nízké životní úrovni v regionu. Na nedávné společné cestě do Jakarty, kterou uspořádala Charita ČR, se zástupci pěstitelských družstev mohli seznámit s možnostmi, jak svou situaci zlepšit.

Marmeládami k usmíření

Marmeládami k usmíření

Ozbrojený konflikt roku 2008 oddělil Jižní Osetii od zbylé části Gruzie. Konflikt rozdělil rovněž obyvatele žijící na obou stranách hranice, a to nejenom geograficky. Charita ČR a místní organizace ABCO Georgia, napomáhá obnovit pocit vzájemné důvěry mezi obyvatelstvem gruzínské a osetinské národnosti v příhraničním regionu založením společného podnikání.

Channy, kambodžská holčička před pár týdny poprvé prohlédla

Channy, kambodžská holčička před pár týdny poprvé prohlédla

Neang Channy žije se svým dědečkem a vyrůstá díky pomoci od tet a strýců v malé vesničce v provincii Takeo. Po vyšetření, které zajistila Charita ČR, u ní lékaři zjistili oční vadu, kvůli které odmalička viděla jen světlo a tmu a obrysy v mlze. Díky velmi silným brýlím poprvé uviděla detaily, rysy tváře svých nejbližších. Může tak chodit do školy, hrát si se svými kamarády a pomáhat rodině s domácími činnosti.

Nové latríny v haitských školách

Nové latríny v haitských školách

Od začátku roku 2012 dodala Charita Česká republika do tří škol v oblasti Duval na východě od Port-au-Prince nové latríny, umývárny a zásobníky vody. Ředitelé všech obdarovaných institucí jsou velmi vděční, neboť věří, že se velmi zlepší hygienické podmínky na školách či v sirotčinci.

Opět na Ukrajině

Opět na Ukrajině

Ve dnech 17-23.března byli tentokráte všichni pracovníci SHP DCHOO opět na Ukrajině. Největší část časoprostoru jsme věnovali Terapeutickým komunitám, kterým pomáháme od minulého roku.

Vznik sítě středoevropských rozvojových a humanitárních organizací

Vznik sítě středoevropských rozvojových a humanitárních organizací

Na setkání v Bratislavě 9. března 2012 byla oficiálně zahájena činnost sdružení CEDRON, Central European Development and Relief Organizations Network. Jedním ze zakládajících členů je i Charita ČR, jejíž zástupce se setkání zúčastnil spolu s kolegy ze Slovenska, Maďarska, Rakouska a Slovinska.

Spolupráce rozvojových organizací v boji proti klimatickým změnám

Spolupráce rozvojových organizací v boji proti klimatickým změnám

Mezinárodní aliance katolických rozvojových organizací CIDSE usiluje o prosazování globální spravedlnosti. V rovině rozvojové spolupráce to znamená, že působí (i) na globální příčiny, které vedou k potřebě rozvojových intervencí. V únoru CIDSE organizovala pro své členy workshop věnovaný problematice změn klimatu a zemědělské politiky. V roli pozorovatele se zúčastnila také Charita ČR.

Pomoc syrským uprchlíkům v Libanonu

Charita Libanon pomáhá desítkám syrských uprchlíků, kteří za posledních pár měsíců dorazili do Libanonu. Společně s vlastním Migračním centrem a Charitou Baalbeck vyslala v únoru své zástupce na dva dny na severovýchod Libanonu, aby zjistili, jaká je situace uprchlíků.