Živobytí, zemědělství

Dlouhodobé aktivity Charity ČR zaměřené na obnovu zdrojů obživy navazují obvykle na humanitární pomoc v dané zemi. Charita ČR přitom usiluje o dlouhodobé zvýšení schopností a znalostí nejchudších rodin a lidí nejvíce stižených humanitární katastrofou, čímž jim dává šanci zbudovat si nový způsob obživy.  

Programy Charity ČR se zaměřují především na zlepšování technik pěstování místních plodin, chov domácích zvířat, rybolov, formování družstev na místní úrovni a zavádění mikro-finančních spořících a půjčkových mechanismů. Důraz se přitom klade na efektivní a udržitelné využití místních přírodních zdrojů a na maximální šetrnost k životnímu prostředí.

Aktivity tohoto druhu pomoci provádí v současnosti například na Filipínách, v minulosti na Haiti nebo v Indonésii.

Z ošetřovatelky téměř sestrou

Z ošetřovatelky téměř sestrou

Kišiněv, Moldavsko. Před patnácti lety musela Lena opustit zaměstnání zdravotní sestry v moldavské nemocnici, neboť oddělení, kde pracovala, zaniklo. Téměř ihned se zapojila jako dobrovolnice do projektu Domácí péče, který navazuje na projekt Charity ČR z let 2007 až 2010 a který finančně podporuje Česká rozvojová agentura.

(Nejvíc) atraktivní ženy?

(Nejvíc) atraktivní ženy?

Ty zdravé.

Charita Česká republika společně s gruzínskými partnery podporuje prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku ve venkovských oblastech Gruzie. Projekt probíhá od roku 2010 díky finanční podpoře ze strany České rozvojové agentury.

Zvyšují se obavy o Jižní Súdán

Americká charitní organizace Catholic Relief Services (CRS) se rozhodla reagovat na neutěšenou situaci v Jižním Súdánu, konkrétně ve státu Jonglei, kde bylo podle odhadů do konce roku 2011 vyhnáno ze svého bydliště padesát tisíc lidí. Důvodem je etnický konflikt mezi kmeny Lou Nuer a Murle.

Haiti dva roky po zemětřesení. Poděkování

Haiti dva roky po zemětřesení. Poděkování

Dnes uplynuly dva roky od zemětřesení na Haiti. Velké neštěstí, která postihlo jednu z nejchudších zemí na světě, vyvolalo po celém světě solidaritu.  Děkujeme lidem v České republice, že pouze nepřihlíželi a velkou měrou pomohli a pomáhají zemi daleko za mořem.

Tříkrálová sbírka pomáhá i v Gruzii

V gruzínském městě Gori a jeho okolí mají hrozně rádi Čechy. Jsme tam celkem slavní a velmi oblíbení. Proč? Kvůli projektu domácí péče, který financuje česká Charita. Můžete na něj přispět právě teď, prostřednictvím Tříkrálové sbírky.

Dopis přátelům našeho díla

Dopis přátelům našeho díla

Koncem roku je čas na bilancování a zhodnocení naší činnosti. Každoročně píšeme dopis přátelům a podporovatelům o naší společné pomoci Ukrajině. Na SHP DCHOO také dochází k personálním změnám. Ing. Marta Porubová odchází po 6 letech záslužné práce ze Střediska. Vedoucím SHP DCHOO bude dále Mgr. Ondřej Rozkopal a projekt Adopce na dálku přebírá nový pracovník Střediska Mgr. Martin Okáč. Přejeme Vám úspěšný rok 2012 a těšíme se na další spolupráci!

Neblahý vývoj bojů v Myanmaru

Neblahý vývoj bojů v Myanmaru

Půl roku trvající boje mezi kačjinskou nezávislou a barmskou armádou v Kačjinském státu vyhnaly téměř 50 000 obyvatel z jejich domovů. Žijí v uprchlických táborech na severu země, na hranicích Myanmaru a Číny. Potřebují zdravotní péči a dočasná přístřeší. Charita Česká republika se rozhodla zaslat organizaci Karuna Banmaw 5 000 USD (cca 100.000 Kč).

Již jen 11 dětí nemá vánoční dárek

Již jen 11 dětí nemá vánoční dárek

Arcidiecézní charitě Olomouc za osm dní od vyhlášení letošní akce Vánoční balíček pro Ukrajinu, zbývá pouhých 11 dětí, které zatím nemají svého konkrétního dárce.