Živobytí, zemědělství

Dlouhodobé aktivity Charity ČR zaměřené na obnovu zdrojů obživy navazují obvykle na humanitární pomoc v dané zemi. Charita ČR přitom usiluje o dlouhodobé zvýšení schopností a znalostí nejchudších rodin a lidí nejvíce stižených humanitární katastrofou, čímž jim dává šanci zbudovat si nový způsob obživy.  

Programy Charity ČR se zaměřují především na zlepšování technik pěstování místních plodin, chov domácích zvířat, rybolov, formování družstev na místní úrovni a zavádění mikro-finančních spořících a půjčkových mechanismů. Důraz se přitom klade na efektivní a udržitelné využití místních přírodních zdrojů a na maximální šetrnost k životnímu prostředí.

Aktivity tohoto druhu pomoci provádí v současnosti například na Filipínách, v minulosti na Haiti nebo v Indonésii.

Výstava fotografií představila cizince v Česku

Výstava fotografií představila cizince v Česku

15. listopadu proběhla v divadle Archa vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Štreita s názvem Jsme ze stejné planety.

Česká pomoc v Somálsku

Charita ČR poslala více než 1,2 milionu korun přímo do jižní části Somálska, sužovaného od letošního července hladomorem. Za odeslané peníze dostane 200 rodin poukázky na jídlo a vodu, které by jim měly vystačit na dobu šesti měsíců.

Více než milion lidí připravily povodně v Pákistánu o domov

Do Pákistánu se po roce vrátily povodně a připravily o střechu nad hlavou více než jeden milion lidí. Rozsáhlé monzunové deště opět ničivě zasáhly životy nejchudších obyvatel. Zhruba 4,5 milionu akrů země se ocitlo znovu pod vodou.

Zdravotní péče ve venkovských oblastech provincie Zavkhan

Zdravotní péče ve venkovských oblastech provincie Zavkhan

V červnu 2011 zahájila Charita ČR nový projekt s cílem zlepšit zdravotní péči ve venkovských oblastech mongolské provincie Zavkhan. V roce 2011 bude pořízeno, vybaveno a instalováno pět mobilních ošetřoven, sloužící příslušníkům okolních pasteveckých komunit. V průběhu roku budou dle potřeby měnit svá stanoviště.

Ovčí farma financuje Charitu

Ovčí farma financuje Charitu

S podporou Arcidiecézní charity Olomouc byla na Ukrajině pod organizací Caritas Kolomyja otevřena nová ovčí farma. Výnosy z prodeje masa, sýrů a vlny budou sloužit k financování pomoci, kterou tato Charita poskytuje sociálně potřebným ve svém regionu, zejména pak dětem.

Deset chudých studentů na Ukrajině bude studovat díky Charitě

Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen ACHO) podporuje formou placeného studijního stipendia deset sociálně potřebných studentů na Ukrajině, což je o jednoho více než v minulém školním roce. Celkový objem na tento školní rok bude 4 000 EUR, tedy více než 100 000 Kč.

Etiopie na pokraji humanitární krize

Etiopie na pokraji humanitární krize

Vesnice Sabante leží na konci světa. Alespoň z našeho pohledu. Hluboko uprostřed vyprahlých oblastí jižní Etiopie, daleko od naší představy civilizace. 320 rodin národa Oromo považuje vísku za svůj domov a středobod všeho dění. Zde se odehrává vše důležité i každodenní maličkosti.

Pomoc Japonsku neustává

Pomoc Japonsku neustává

Charita Japonsko stále pokračuje v pomoci lidem, kteří žijí ve čtyřech japonských oblastech postižených ničivou vlnou tsunami letos v březnu. Do konce září využije okolo 60 mil. Kč, zaslaných různými charitními organizacemi včetně 5 mil. Kč poskytnutých Charitou ČR.