Živobytí, zemědělství

Dlouhodobé aktivity Charity ČR zaměřené na obnovu zdrojů obživy navazují obvykle na humanitární pomoc v dané zemi. Charita ČR přitom usiluje o dlouhodobé zvýšení schopností a znalostí nejchudších rodin a lidí nejvíce stižených humanitární katastrofou, čímž jim dává šanci zbudovat si nový způsob obživy.  

Programy Charity ČR se zaměřují především na zlepšování technik pěstování místních plodin, chov domácích zvířat, rybolov, formování družstev na místní úrovni a zavádění mikro-finančních spořících a půjčkových mechanismů. Důraz se přitom klade na efektivní a udržitelné využití místních přírodních zdrojů a na maximální šetrnost k životnímu prostředí.

Aktivity tohoto druhu pomoci provádí v současnosti například na Filipínách, v minulosti na Haiti nebo v Indonésii.

Z nelegálního dřevorubce nejlepším zemědělcem Acehu

Z nelegálního dřevorubce nejlepším zemědělcem Acehu

Příběh o zemědělci pěstujícím rýži a jeho cestě od nelegální těžby dřeva k nejúspěšnějšímu zemědělci v Acehu díky projektu Charity ČR.

Pákistán si připomene rok od katastrofálních záplav

Pákistán si připomene rok od katastrofálních záplav

V červenci 2010 zasáhly Pákistán ničivé záplavy, které ovlivnily život dvaceti milionů lidí. Charita Česká republika se ve spolupráci s místními partnery snažila pomoci ihned po začátku povodní a pokračuje ve svém úsilí i rok po katastrofě.

Charita pomáhá v zemích Afrického rohu

Charita pomáhá v zemích Afrického rohu

Podle OSN by nejhorší sucho za posledních 60 let, které zasáhlo země v oblasti Afrického rohu, mohlo mít za následek až deset milionů hladovějících lidí, kteří budou odkázáni na humanitární pomoc. Členové charitní sítě v regionu dlouhodobě působí a Charita ČR nyní vypsala sbírku na pomoc postiženým katastrofálním suchem v Somálkus a Etiopii.

Slavnostní otevření centra zdravotně-sociálních služeb v Kišiněvě

Slavnostní otevření centra zdravotně-sociálních služeb v Kišiněvě

Charita Česká republika zahájila slavnostně 26. července 2011 provoz denního centra zdravotně-sociálních služeb v Kišiněvě. Jedná se již o třetí zařízení, které vzniklo společnými silami Charity ČR a moldavských partnerů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

Tři měsíce po zemětřesení

Tři měsíce po zemětřesení

Charita Japonsko, jejíž činnost už podpořilo i 5.000.000 Kč ze sbírky Charity ČR, pokračuje v pomoci postiženým zemětřesením a následnou vlnou tsunami. V evakuačních centrech dochází k distribuci potravin i nepotravinové pomoci, psychosociální podpoře lidí, kteří přišli o své blízké a o své domovy, a začalo se i s obnovou zdrojů obživy.

Pomáháme zdravotně postiženým dětem

Pomáháme zdravotně postiženým dětem

Díky stoupajícímu počtu dopravních nehod, omezenému přístupu k základní zdravotní péči i důsledkům dlouhodobých konfliktů roste v Kambodži počet zdravotně postižených. Charita Česká republika pomáhá se začleňováním místních postižených dětí do škol.

Domácí pečovatelská služba

Domácí pečovatelská služba

Nemocnice a domovy důchodců v Moldavsku kapacitně i co do nabízené péče naprosto nedostačují. Státní reformy tohoto sektoru se teprve rýsují. Jsou prosazovány především neziskovými organizacemi a do jejich plného uvedení do praxe ještě chybí mnoho let.

Ministr Karel Schwarzenberg navštívil Denní centrum domácí péče v Gori

Ministr Karel Schwarzenberg navštívil Denní centrum domácí péče v Gori

Ministr zahraničních věci ČR Karel Schwarzenberg navštívil 12. května 2011 při své oficiální návštěvě Gruzie také Denní centrum domácí péče v Gori, které podporuje v rámci svých aktivit Charita Česká republika.