Živobytí, zemědělství

Dlouhodobé aktivity Charity ČR zaměřené na obnovu zdrojů obživy navazují obvykle na humanitární pomoc v dané zemi. Charita ČR přitom usiluje o dlouhodobé zvýšení schopností a znalostí nejchudších rodin a lidí nejvíce stižených humanitární katastrofou, čímž jim dává šanci zbudovat si nový způsob obživy.  

Programy Charity ČR se zaměřují především na zlepšování technik pěstování místních plodin, chov domácích zvířat, rybolov, formování družstev na místní úrovni a zavádění mikro-finančních spořících a půjčkových mechanismů. Důraz se přitom klade na efektivní a udržitelné využití místních přírodních zdrojů a na maximální šetrnost k životnímu prostředí.

Aktivity tohoto druhu pomoci provádí v současnosti například na Filipínách, v minulosti na Haiti nebo v Indonésii.

Charitní síť pokračuje v pomoci Japonsku

Charitní síť pokračuje v pomoci Japonsku

Charita Japonsko, kterou podporují charitní organizace po celém světě, pokračuje v práci na odstraňování následků zemětřesení a vlny tsunami. Dva měsíce po katasrtofě pomohla již více než 10 000 lidí.

Kopačky Tomáše Rosického pro Japonsko

Kopačky Tomáše Rosického pro Japonsko

Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Rosický hrál v kvalifikačním zápase proti Španělsku v Granadě v kopačkách PumaTokyo. Tyto „střelky“ byly od 28. března do 4. dubna draženy na portálu aukro.cz. Vydražená částka 5 600 Kč půjde zašle Charita ČR na pomoc obětem zemětřesení v Japonsku.

Japonsko postihlo zemětřesení a vlna tsunami

Japonsko postihlo zemětřesení a vlna tsunami

Charita ČR ve spolupráci s Caritas Japan a mezinárodní organizací Caritas Internationalis připravuje pomoc Japonsku, které v pátek 11. března 2011 zasáhlo silné zemětřesení a následná vlna tsunami.

Obnova zdrojů obživy rodin postižených dzudem

Obnova zdrojů obživy rodin postižených dzudem

Projekt reagoval na specifickou přírodní katastrofou nazývanou dzud, která v první polovině roku 2010 zanechala mnoho pasteveckých rodin bez živobytí. Smyslem projektu nebylo pouze poskytnout okamžitou humanitární pomoc, která by řešila akutní nedostatek potravy. Projekt se zaměřil na dlouhodobé potřeby obyvatel a jeho cílem proto bylo obnovení zdrojů obživy postižených rodin v sumu (okresu) Bayan – Ondor nejvíce zasažené provincie Övörhangai.

Podpora pěstování pačuli v Acehu

Podpora pěstování pačuli v Acehu

Charita ČR zahájila v Acehu rozsáhlý projekt na podporu pěstitelů pačuli, jenž má zemědělcům zajistit spravedlivější obchodní podmínky.

Dodali jsme křesla na dialýzu

Dodali jsme křesla na dialýzu

Srbské nemocnice se potýkají s nedostatkem prostředků na modernizaci vybavení, a proto Charita ČR dodala s využitím prostředků České rozvojové spolupráce deset dialyzačních křesel, které umožňují pohodlnou déletrvající polohu pacienta a splňují požadavky na moderní péči.

Prevence rakoviny u žen

Prevence rakoviny u žen

Charita ČR se v rámci nového projektu zaměřila na podporu prevence rakoviny u žen v srbském regionu Šumadie, respektive ve 40 vesnicích ležících v odlehlých oblastech, a tedy vzdálených od místní největší nemocnice ve městě Kragujevac.

Humanitární pomoc obětem zemětřesení na Haiti

Humanitární pomoc obětem zemětřesení na Haiti

Charita Česká republika ve spolupráci s Arcidiecézní charitou v Olomouci vyslala bezprostředně po zemětřesení z 12. ledna 2010 do postižené oblasti dva zaměstnance. Dále přispěla částkou 100.000 USD určenou především na zajištění dočasného ubytování, stavbu sanitačních zařízení (latrín, koupelen a rezervoárů na vodu), distribuci potravin i teplých jídel a odklízení trosek a sutin.