Živobytí, zemědělství

Dlouhodobé aktivity Charity ČR zaměřené na obnovu zdrojů obživy navazují obvykle na humanitární pomoc v dané zemi. Charita ČR přitom usiluje o dlouhodobé zvýšení schopností a znalostí nejchudších rodin a lidí nejvíce stižených humanitární katastrofou, čímž jim dává šanci zbudovat si nový způsob obživy.  

Programy Charity ČR se zaměřují především na zlepšování technik pěstování místních plodin, chov domácích zvířat, rybolov, formování družstev na místní úrovni a zavádění mikro-finančních spořících a půjčkových mechanismů. Důraz se přitom klade na efektivní a udržitelné využití místních přírodních zdrojů a na maximální šetrnost k životnímu prostředí.

Aktivity tohoto druhu pomoci provádí v současnosti například na Filipínách, v minulosti na Haiti nebo v Indonésii.

ČR bilancuje: v Gruzii zachráněno přes sto životů

Čtrnáct diagnóz rakoviny prsu, sedm děložního čípku a více než osmdesát předrakovinových symptomů, které je potřeba včas léčit, bylo odhaleno během devítiměsíčního projektu na podporu prevence a včasné diagnostiky rakoviny u žen. Za podpory České republiky se tak podařilo zachránit nemalý počet gruzínských žen.

Vyhlašujeme sbírku na pomoc obětem přírodních katastrof v Indonésii

Vyhlašujeme sbírku na pomoc obětem přírodních katastrof v Indonésii

Indonésii zasáhlo tsunami u ostrovů Mentawai a současně výbuch sopky Mount Merapi. Obě neštěstí si vyžádala oběti na životech. Charita ČR vyhlásila finanční sbírku na pomoc obětem a se svými partnery již začala v postižených oblastech pomáhat.

Humanitární pomoc pasteveckým oblastem v Somalilandu

Humanitární pomoc pasteveckým oblastem v Somalilandu

Somálsko, od roku 1990 označováno jako zhroucený stát, je postižené dlouhotrvajícím vnitřním ozbrojeným konfliktem a balancuje na hranici kolapsu. Nefunkční státní aparát, politická nestabilita, klimatické změny, dlouhotrvající sucho a nedostatek investic do zemědělství způsobily v některých částech země humanitární katastrofu, kdy život tisíců lidí závisí na zahraniční pomoci.

Moldavští odborníci na domácí péči navštívili Českou republiku

Moldavští odborníci na domácí péči navštívili Českou republiku

Na konci září zavítali na pozvání Charity ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí do České republiky moldavští odborníci na domácí péči (home care). Během svého pobytu jednali se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a České rozvojové agentury. Rovněž navštívili vybraná česká zařízení, která se na poskytování domácí péče specializují.

Domácí péče v Gori

Domácí péče v Gori

Domácí péčí se rozumí poskytování sociálních a zdravotnických služeb osobám s fyzickou či psychickou poruchou, kteří díky svému zdravotnímu stavu nejsou sami schopni nezávislého života. Cílem nabízených služeb domácí péče je učinit tyto osoby nezávislými v největším možném rozsahu v jejich vlastním prostředí.

Pákistán – voda všude a ani kapka k pití

„Včera mi nabídli sklenici hnědé říční vody,“ říká Lisa Beyl, programová manažerka CRS (americká Charita) v severním Pákistánu zasaženém záplavami. „Vypadá jako bláto. Doslova. Je to nejšpinavější voda, jakou jsem kdy viděla. Nemůžu uvěřit tomu, že to lidé pijí, ale pijí, je to nutnost.“

Pokračuje pomoc Pákistánu

Pokračuje pomoc Pákistánu

Charita Česká republika stále pomáhá společně s místními partnery v zaplaveném Pákistánu. Pomoc směřuje do oblasti Šangla (Shangla District) v provincii Chajber Pachtunchwa (KPK).

Pákistán zasáhly ničivé záplavy

Pákistán zasáhly ničivé záplavy

Charita Česká republika se připojila k pomoci zaplavenému Pákistánu. Ze svého krizového fondu okamžitě přispěla částkou 100 000 Kč a vyhlásila veřejnou sbírku. Přispět můžete na bankovní účet vedený u České spořitelny: číslo účtu 3933682/0800, variabilní symbol: 132.