Živobytí, zemědělství

Dlouhodobé aktivity Charity ČR zaměřené na obnovu zdrojů obživy navazují obvykle na humanitární pomoc v dané zemi. Charita ČR přitom usiluje o dlouhodobé zvýšení schopností a znalostí nejchudších rodin a lidí nejvíce stižených humanitární katastrofou, čímž jim dává šanci zbudovat si nový způsob obživy.  

Programy Charity ČR se zaměřují především na zlepšování technik pěstování místních plodin, chov domácích zvířat, rybolov, formování družstev na místní úrovni a zavádění mikro-finančních spořících a půjčkových mechanismů. Důraz se přitom klade na efektivní a udržitelné využití místních přírodních zdrojů a na maximální šetrnost k životnímu prostředí.

Aktivity tohoto druhu pomoci provádí v současnosti například na Filipínách, v minulosti na Haiti nebo v Indonésii.

Povodně v Moldavsku

Povodně v Moldavsku

Po vytrvalých deštích na konci června a začátku července postihly Moldavsko rozsáhlé záplavy. Postiženy byly zejména oblasti na severu a západě země podél řeky Prut, tvořící hranici s Rumunskem. Voda zatopila přes 500 domů a zasáhla více než 2 500 osob, z toho nejméně 150 dětí.

Odborníci z Evropy a Kavkazu jednali o domácí péči

V gruzínském Tbilisi se uskutečnil počátkm června 2010 třídenní odborný seminář o systému domácí péče.

Humanitární pomoc obětem mrazu

Humanitární pomoc obětem mrazu

Koncem května 2008 zasáhla Mongolsko sněhová bouře nebývalé intenzity. Kalamita si vyžádala řadu lidských životů a také obrovské ztráty na stádech dobytka, hlavní obživy Mongolů. Zástupce Charity ČR zorganizoval na místě humanitární pomoc postiženým pastevcům.

Tanec a hudba pomáhá k zotavení dětí

Tanec a hudba pomáhá k zotavení dětí

TALOE, partner Charity ČR, dnes pracuje mimo uprchlické tábory. Snaží se pomocí tanců a hudby dosáhnout psycho-sociálního zotavení dětí, a zajišťuje jim tak smysluplné trávení volného času.

Využití lagun ve vodním hospodářství

Využití lagun ve vodním hospodářství

Po tsunami se na acežském pobřeží vytvořily nové laguny, které se snažíme využívat. Rekonstruujeme poničené rybníky pro chov krevet.

Podporujeme zemědělství v Indonésii

Podporujeme zemědělství v Indonésii

Ve spolupráci s partnerskými organizacemi provádíme mapování současného rozsahu využitelné půdy, rozbory stavu půdy vhodné k obdělávání a rozbory vhodnosti jednotlivých plodin. Následně zemědělskou půdu připravujeme k obdělávání a organizujeme její efektivní obdělávání.

Humanitární pomoc válečným uprchlíkům 2007

Humanitární pomoc válečným uprchlíkům 2007

Tsunami, které na konci roku 2004 zasáhlo Srí Lanku, jen dočasně zklidnilo již 25 let trvající ozbrojený konflikt. Charita ČR během svého působení na Srí Lance pomáhala také válečným uprchlíkům v provincii Batticaloa.

Pomoc do Gruzie proudí k vážně nemocným

(GRUZIE, Tbilisi) Centrum prevence rakoviny (Cancer Prevention Center) v hlavním městě Gruzie získalo z ČR zdravotní přístroje, které poslouží pacientům s touto vážnou nemocí. Tři typy endoskopů a rentgen věnovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci mimořádné rekonstrukční a rozvojové pomoci pro Gruzii.