Živobytí, zemědělství

Dlouhodobé aktivity Charity ČR zaměřené na obnovu zdrojů obživy navazují obvykle na humanitární pomoc v dané zemi. Charita ČR přitom usiluje o dlouhodobé zvýšení schopností a znalostí nejchudších rodin a lidí nejvíce stižených humanitární katastrofou, čímž jim dává šanci zbudovat si nový způsob obživy.  

Programy Charity ČR se zaměřují především na zlepšování technik pěstování místních plodin, chov domácích zvířat, rybolov, formování družstev na místní úrovni a zavádění mikro-finančních spořících a půjčkových mechanismů. Důraz se přitom klade na efektivní a udržitelné využití místních přírodních zdrojů a na maximální šetrnost k životnímu prostředí.

Aktivity tohoto druhu pomoci provádí v současnosti například na Filipínách, v minulosti na Haiti nebo v Indonésii.

Humanitární pomoc v Gruzii

Humanitární pomoc v Gruzii

Podpora občanské participace a rozvoje kapacit místní samosprávy – domácí péče v okrese Gori Humanitární pomoc Rozvoj paliativní péče.

Ve městě Cahul bylo otevřeno centrum domácí péče

Ve městě Cahul bylo otevřeno centrum domácí péče

V pořadí již druhé denní centrum pro staré a nemocné lidi zahájilo v těchto dnech svůj provoz. Projekt rozvoje domácí pečovatelské služby vede Charita ČR v Moldavsku od roku 2007.

V Dubasari bylo otevřeno centrum pro nemocné

V Dubasari bylo otevřeno centrum pro nemocné

„Není to dar, co dnes Česká republika předává obci Dorockaia, ale především velká zodpovědnost, která je od dnešního dne plně ve vaší režii,“ zahájil slavnostní otevření svým proslovem velvyslanec České republiky v Moldavsku, pan Petr Kypr.

Ve městě Gori byl představen model domácí péče

Ve městě Gori byl představen model domácí péče

Ve městě Gori byl představen projekt domácí péče, jehož cílem je zlepšit životní podmínky postižených osob ve městě a přilehlých vesnicích ležících v tzv. nárazníkové zóně.

Slavnostní sklizeň rýže v Sampoinetu

V okresu Sampoinet v provincii Aceh Jaya se 21. září 2009 konala první slavnostní sklizeň rýže pěstované metodu SRI, tedy za použití systému intensifikace rýže. Sklizeň rýže byla součástí farmářského dne ve vesnici Masen a jehož cílem bylo především rozšíření zmíněného způsobu pěstování rýže mezi místní zemědělce.

Spousta rýže v Acehu

Nový způsob intenzivního pěstování rýže přináší zemědělcům v indonéském Acehu vyšší výnosy, je vhodný pro místní družstva a šetrný k přírodnímu prostrředí. Pro místní obyvatele představuje účinný způsob rozvojové pomoci po odezneneí třecetiletého konfliktu a úderu vln tsunami.

Indonésané Čechy potřebují

Rozhovor s Beccy Domondon

Charita na konferenci o rozvojové spolupráci

Pracovníci Charity ČR se aktivně zapojili do Konference o efektivitě organizací občanské společnosti v rozvojé spolupráci (Civil Society Organisations Development Effectiveness Conference), která se konala v Praze ve dnech 23. a 24. června 2009.