Živobytí, zemědělství

Dlouhodobé aktivity Charity ČR zaměřené na obnovu zdrojů obživy navazují obvykle na humanitární pomoc v dané zemi. Charita ČR přitom usiluje o dlouhodobé zvýšení schopností a znalostí nejchudších rodin a lidí nejvíce stižených humanitární katastrofou, čímž jim dává šanci zbudovat si nový způsob obživy.  

Programy Charity ČR se zaměřují především na zlepšování technik pěstování místních plodin, chov domácích zvířat, rybolov, formování družstev na místní úrovni a zavádění mikro-finančních spořících a půjčkových mechanismů. Důraz se přitom klade na efektivní a udržitelné využití místních přírodních zdrojů a na maximální šetrnost k životnímu prostředí.

Aktivity tohoto druhu pomoci provádí v současnosti například na Filipínách, v minulosti na Haiti nebo v Indonésii.

V Indonésii byly otevřeny další rybí sádky

V indonéské oblasti Aceh byly otevřeny další sádky vodohospodářského projektu, zaměřeného na podporu zdrojů obživy. Při slavnostním ceremoniálu, který se konal 27. května 2009 v Calangu, byly také představeny úspěchy, kterých se během čtyř let podařilo v Acehu dosáhnout. Prezentace proběhla v budově Escape, postavené po úderu vln tsunami, aby chránila místní obyvatele před případnou další katastrofou.

Česká stopa v Indonésii

Na rekonstruovaném prostranství Blang Padang ve městě Banda Aceh byl každému státu, který pomohl Indonésii po úderu vln tsunami (2004), odhalen čestný kámen.

Stánek Charity ČR si prohlédl indonéský prezident

Charita ČR prezentovala svoje humanitární a rozvojové aktivity v Acehu. Její výstavní stánek navštívil mimo jiné i indonéský prezident. Charita ČR představila projekty, které řídí na západním pobřeží Acehu od února 2005.

Moldavské Home care

Jaké to je starat se o děti a seniory na konci světa

Pomohli jsme v Gruzii

S koncem roku 2008 byla ukončena distribuce humanitární pomoci ČR, která se prostřednictvím Charity Česká republika a místní nevládní organizace dostávala k uprchlíkům v Tbilisi, v Gori a dalších městech, kde tito lidé nacházejí dočasné útočiště. Ztráta domova a majetku je samo o sobě velmi frustrující, připočteme-li problémy s dostupností vody, elektřiny a tepla v kolektivních centrech, získáme neradostný obraz každodenního života lidí postižených posledním konfliktem na Kavkazu.

Země po občanské válce I.

Kdo z koho, člověk a slon

Partnerská organizace Taloe v Indonésii

Pracovníci organizace Taloe předvádějí a vyučují tradiční ačežské tance. Jejich prostřednictvím pomáhají dětem a mládeži překonat traumata zapříčiněná úderem tsunami a také třicetiletým ozbrojeným konfliktem, který zužoval tento region.

Země po občanské válce II.

Tsunami – zemědělská škola – naděje pro farmáře