Živobytí, zemědělství

Dlouhodobé aktivity Charity ČR zaměřené na obnovu zdrojů obživy navazují obvykle na humanitární pomoc v dané zemi. Charita ČR přitom usiluje o dlouhodobé zvýšení schopností a znalostí nejchudších rodin a lidí nejvíce stižených humanitární katastrofou, čímž jim dává šanci zbudovat si nový způsob obživy.  

Programy Charity ČR se zaměřují především na zlepšování technik pěstování místních plodin, chov domácích zvířat, rybolov, formování družstev na místní úrovni a zavádění mikro-finančních spořících a půjčkových mechanismů. Důraz se přitom klade na efektivní a udržitelné využití místních přírodních zdrojů a na maximální šetrnost k životnímu prostředí.

Aktivity tohoto druhu pomoci provádí v současnosti například na Filipínách, v minulosti na Haiti nebo v Indonésii.

Příběhy pomoci

Charitní centrum pro mládež bylo založeno místní Charitou Gruzie, aby pomohlo odstranit u dětí a mladých lidí – vnitřních uprchlíků z Jižní Osetie psychické následky, které s sebou přinesl nedávný ozbrojený konflikt.

Pomoc uprchlickým rodinám v provincii Jižní Osetie (Gruzie)

Charita Česká republika poskytla 120 000 Kč na pomoc lidem, kteří v důsledku ozbrojeného konfliktu v provincii Jižní Osetie a Gruzie opustili své domovy a vydali se do Severní Osetie (Ruská federace).

V Grozném byla nově otevřena kancelář pobočky

Charita ČR koncem roku 2008 oficiálně uzavřela svoji kancelář v Nazrani, Ingušsko, (Ruská federace), a přestěhovala ji do Grozného v Čečensku. V Nazrani Charita trvale působila od roku 2000.

Na letním táboře v Moldávii 2008

Dobrovolnice Lenka Blahová a Denisa Braunerová popisují dvé zážitky

Seminář Obnova zdrojů obživy v Indoonésii

Ve dnech 27. - 28. srpna 2008 zorganizovala Charita Česká republika v hotelu Kana, Calang, Aceh Jaya v Indonésii dvoudenní seminář, při kterém prezentovala a slavnostně předala projekt zaměřený na výsadbu stromů a zahradnictví.  Akce se zúčastnili předseda sněmovny, předseda úřadu pro zemědělství a lesnictví, vedoucí obvodní Policie, zástupci vesnic, zástupci místních I mezinárodních nevládních organizací.

Charita pomáhá před nadcházejícími dešti

Život v Dárfúru může být nevlídný i v nejlepším období, ale během období dešťů je obzvláště náročný. Mnoho rodin, které ztratily svá obydlí v důsledku válečného konfliktu, nyní žijí v provizorních blátěných chatrčích pokrytých slámou.

Podpora malého podnikání pro čečenské navrátilce

Od července 2008 vede Charita ČR v Čečensku (Ruská federace) projekt zaměřený na obnovu a podporu živobytí z drobného podnikání formou poskytnutí naturálních grantů.

Překonávání traumatu pomocí umění

Výuka acežských tanců je součástí projektu Charity Česká republika na pomoc lidem postiženým vlnou cunami v Indonésii. TALO započalo s výukou tanců v únoru 2005 v sedmi uprchlických táborech, jako forma psychosociální pomoci obětem přírodní katastrofy, dnes jsou acežské tance volnočasovou aktivitou pro děti a mládež ve vesnicích i sirotčincích provincie Aceh.