Živobytí, zemědělství

Dlouhodobé aktivity Charity ČR zaměřené na obnovu zdrojů obživy navazují obvykle na humanitární pomoc v dané zemi. Charita ČR přitom usiluje o dlouhodobé zvýšení schopností a znalostí nejchudších rodin a lidí nejvíce stižených humanitární katastrofou, čímž jim dává šanci zbudovat si nový způsob obživy.  

Programy Charity ČR se zaměřují především na zlepšování technik pěstování místních plodin, chov domácích zvířat, rybolov, formování družstev na místní úrovni a zavádění mikro-finančních spořících a půjčkových mechanismů. Důraz se přitom klade na efektivní a udržitelné využití místních přírodních zdrojů a na maximální šetrnost k životnímu prostředí.

Aktivity tohoto druhu pomoci provádí v současnosti například na Filipínách, v minulosti na Haiti nebo v Indonésii.

20. ledna 2005, Colombo, Srí Lanka

Průběžný deník zástupců Sdružení Česká katolická charita na Srí Lance

Česká Charita vyslala na Srí Lanku dvoučlenný tým

Tisková zpráva SČKCH z 18. ledna 2005

Známky naděje uprostřed zkázy

Od humanitární pracovnice organizace Caritas Louisy Croweové z indonéského Medanu

Charita odeslala zásilku pomoci na Srí Lanku

Tisková zpráva SČKCH z 3. ledna 2005

Tábory Kalma a Belil

Reportáž z Jižního Dárfúru