Odlehlé oblasti v Nepálu stále potřebují pomoc
11. května 2015 Charita pro Nepál

Odlehlé oblasti v Nepálu stále potřebují pomoc

Otec jedenáctileté Deepeeky Silualy zahynul během mše v neděli 26. dubna pod troskami hroutícího se kostela, kdy se země otřásla podruhé. Epicentrum bylo tentokrát v okrese Sindupalchok, nacházejícím se severně od hlavního města Nepálu Káthmándú, v blízkosti města Kodari.

Nedaleko Kodari leží malá vesnice s názvem Lamosangu. A právě zde se kostel zřítil. Silualovi nyní musí žít bez hlavy rodiny. Deepeeka má poslední tátovu fotografii na svém telefonu. „Vím, že je teď v nebi," říká.

Balvany zničily mnoho domů ve vesnici Tatopani (Matthieu Alaxandre/Caritas Internationalis)Charitní pracovníci, Thomas Hoerz z Německa a Thomas Preindl z Rakouska, se setkali s rodinou, když projížděli od Káthmándú až k tibetské hranici také skrz oblast Sindhupalchok, aby zjišťovali potřeby tamních lidí zasažených zemětřesením. „Byla to děsivá cesta,“ říká Thomas Hoerz. Nacházeli zcela zničené vesnice, neviditelné pod sesuvy půdy, sem tam nějaký stojící dům, lidi žijící v provizorních stanech nebo pod střechami z vlnitého plechu, v provizorním táboře na ploše fotbalového hřiště nebo v příbytku vybudovaném z kabiny řidiče havarovaného kamionu. „Všude vidíte lidi hrabající v sutinách, zoufale hledající své ztracené milované nebo své věci, oblečení, hrnce a pánve, nebo alespoň lžíci."

„To byly mé přední dveře, to byl můj dům," říká přeživší muž (Matthieu Alexandre/CI)Na jednom místě sedí starý muž apaticky na hromadě kamení, lpící na zárubni vyčnívající z trosek: „To byly mé přední dveře, to byl můj dům," říká. „Nic nezůstalo."

I dva týdny po katastrofě existují oblasti včetně Sindhupalchoku, které jsou zcela zanedbané. „Opravdu sem zatím nikdo nedorazil – žádná záchrana nebo pomoc?" ptají se charitní pracovníci. „Ne,“ zní odpověď. „Jste první.“

Dříve to zkrátka nebylo možné. Silnici do Tatopani, vesnice na tibetské hranici, blokovaly skály spadlé ze svahů a do 5. května nebyly odstraněny – deset dní po katastrofě. Tatopani samotné, ačkoli se nachází velmi blízko epicentra, není kupodivu zemětřesením tolik zasaženo, ale vesnici zničily právě padající kameny. Našly si do domů cestu přes okna a dveře a rozbily interiér. Kusy skal a balvany jsou všude, v ulicích, na střechách, v domech.

„Lidé musí žít mimo domy a naléhavě potřebují nové útočiště," říká Thomas Hoerz. Společně s rakouským kolegou se do Kodari a Tatopani dostali po silnici, stejně tak do vesnic podél silnice. Ale nevědí, co se stalo dál anebo lidem v horách, kam se lze dostat jen vrtulníkem nebo po dvou třech dnech pěšky.

Zjišťování škod na tibetské hranici (Matthieu Alexandre/Caritas Internationalis)Charity jsou spolu s místními orgány odhodlány zajistit pomoc tak rychle, jak je to jen možné. Bude velkou výzvou zajistit pomoc ve vesnicích, které jsou tak těžko dostupné, ale Charita chce a bude pomáhat i tam. I ve zcela opomíjených oblastech se totiž Charita drží jedné ze svých hlavních zásad: pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba.

Charita pro Nepál: sbírkový účet č. 55660022/0800, VS 107 nebo možnost zaslat DMS CHARITASVET na číslo 87  777. Všem dárcům srdečně děkujeme.