Tři malé odvážné děti
26. srpna 2014 Humanitární pomoc

Tři malé odvážné děti

V časných ranních hodinách 10. srpna 2014, když Ameen Sabbagh, koordinátor pomoci Charity Jeruzalém v Gaze, dorazil do charitního zdravotního střediska, uviděl na prahu centra sedět tři děti.

„Co tady děláte?" zeptal se jich.

Diana, nejstarší ze tří dětí, řekla, že její sestra Salwa je velmi nemocná a potřebuje lékaře.

Byla neděle (den odpočinku), ale Ameen zavolal doktora, aby přišel a dívku prohlédl. Než doktor přišel, pozval Ameen všechny děti dovnitř a společně mluvili o jejich současné situaci.

„Jsme z Bejt Hanúnu, kde jsme bydleli ve čtyřpatrovém domě. Pátý den války probíhalo těžké bombardování. V 11 hodin se najednou náš dům otřásl, jako by bylo zemětřesení. Moje sestra Salwa a bratr Mahmoud utekli po schodech do třetího patra, ale to bylo zničeno a naši bratranci byli mrtví. Spouštěli jsme se dolů a nakonec se nám podařilo ukrýt se ve sklepě. Budova na nás zhroutila a všude kolem byl oheň. Málem jsme se udusili. Najednou jsme slyšeli sirény sanitky a někoho, jak křičí: „Je někdo pod troskami?“ Tak jsme křičeli a křičeli o pomoc. Pracovníci Červeného kříže nás vytáhli a převezli do školy UNRWA, kde nyní žijeme. Spíme na podlaze v jedné třídě s mnoha dalšími."

Mezitím dorazil doktor a zkontroloval Salwu, která si stěžovala na bolest břicha a hlavy. Po důkladném lékařské vyšetřením dospěl doktor k závěru, že Salwa trpí traumatem a odkázal ji do psychosociálního charitního týmu v Gaze.

Ameen dal dětem také nějaké deky, aby měly něco na spaní. Charitní tým bude nadále jejich případ sledovat, aby jim dokázal co nejvíce pomoci.

Vyšetření malé Salwy