Zahajujeme nový projekt o migraci a rozvoji

Vstoupili jsme do první fáze projektu MIND. Jehož prostřednictvím se snažíme rozšířit povědomí o rozvojové pomoci a o jejím propojení s migrací. Zaměříme se na boření různých předsudků a mýtů, které se jich týkají, a to z různých úhlů pohledu. Představíme také důvody, proč je důležité se této oblasti věnovat.

Po dobu tří let chceme vytvářet prostor pro setkávání veřejnosti, zástupců firem a nevládních organizací a otevřeně diskutovat o těchto složitých a emotivních tématech. Za tímto účelem bude Charita Česká republika pořádat výstavy, panelové diskuze, kulaté stoly, „živé knihovny“ a připraví vzdělávací mediální kampaň.

Na projektu spolupracuje Charita Česká republika s dalšími 11 evropskými Charitami. Pokud se chcete do projektu zapojit a přinést ho do svého regionu, ozvěte se prosím na tereza.jarolimova@charita.cz.