18. ledna 2019 Osvěta

Hledáme kreativní agenturu

Charita Česká republika hledá kreativní agenturu, která se zapojí do tvorby kampaňových materiálů pro evropský projekt TEACH, jenž se zabývá tématem humanitární pomoci a Europe Aid dobrovolnictvím. Tender je zaměřen na tvorbu jednotné identity kampaně včetně její grafické podoby (plakáty, letáky, newslettery, video spoty, mobilní výstava atp.). Komunikačními jazyky kampaně jsou čeština a angličtina. Zkušenost s prací pro neziskový sektor výhodou. Lhůta pro přihlášení vyprší 5. února.

Podrobnosti najdete v přiložených souborech:

Podmínky tendru

Přílohy:

Přehled požadavků a informací o projektu

Manuál Charity Česká republika pro zadávání veřejných zakázek

Příloha manuálu – kritéria výběrových řízení

Formulář pro přihlášení do tendru

V případě nejasností nebo pro další podrobnosti kontaktujte Šárku Zápotockou:

E-mail:  sarka.zapotocka@charita.cz
Telefon: +420 739 481 253