Právo na potraviny

Právo na potraviny

Logo kampaně Jedna rodina, jídlo pro všechnyPrvní rozvojový cíl, tedy snížení počtu všech chudých a hladovějících ve světě, je spojován se zajištěním lidského práva na potraviny. V boji proti hladu a chudobě je nezbytná jak podpora politických lidských práv, tak i podpora ekonomických a sociálních lidských práv, kam patří i právo na potraviny.

Charita Česká republika se do podpory a zajištění práva na potraviny zapojila jednak účastí v mezinárodní kampani Jedna rodina - Jídlo pro všechny a jednak samostatným projektem zkráceně zvaným EcoFair.

Kampaň má za cíl podporovat lidskou důstojnost ukončením hladovění na všech kontinentech do roku 2030. Projekt si klade za cíl vyvinout vzdělávací moduly zahrnující lidské právo na potravu do univerzitních vzdělávacích osnov vysokých škol, přičemž budou vyzkoušeny v Německu, České republice, Chorvatsku, Belgii a Holandsku a šířeny dále do zemí EU.

Univerzity zvou na přednášky zahraničních odborníků o „Právu na jídlo“
5. listopadu 2015 Právo na potraviny

Univerzity zvou na přednášky zahraničních odborníků o „Právu na jídlo“

Na partnerských univerzitách v České republice i v zahraničí probíhají v současnosti přednášky o Právu na jídlo, které v rámci aktivit EcoFair Trade zaštiťuje mimo jiné Charita ČR. Poslechnout si je mohou jak studenti, tak akademičtí pracovníci i zájemci z řad veřejnosti.

Spojené ruce na cestě za odstraněním hladu
11. června 2015 Právo na potraviny

Spojené ruce na cestě za odstraněním hladu

„Obvykle nám došla pšenice k jídlu po šesti, sedmi měsících. Potom jsme ji museli kupovat," říká Lalita Bhalla, starší žena žijící s manželem v zemědělské vesnici v centrální Indii. Po zapojení do pěstitelského programu indické Charity spatřuje v zajištění obživy rodiny značný pokrok. „Nyní nám pšenice vydrží celý rok.“

Celosvětový charitní průzkum zjistil hlavní příčiny hladu
9. června 2015 Právo na potraviny

Celosvětový charitní průzkum zjistil hlavní příčiny hladu

Rozsáhlý nezávislý charitní průzkum s údaji z celého světa definuje nejlepší způsob jak ukončit hlad – podpořit drobné zemědělce, a to zejména proto, že právě oni se snaží přizpůsobit se měnícímu se klimatu. Výsledky průzkumu představil na výstavě EXPO 2015 v Miláně kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga, bývalý prezident Caritas Internationalis.

Caritas Internationalis a organizace Voices of Faith udělily ceny statečným ženám
7. března 2015 Právo na potraviny

Caritas Internationalis a organizace Voices of Faith udělily ceny statečným ženám

Vatikán, 5. března, odvážné syrské uprchlice a farmářky z Nikaraguy se staly vítězkami historicky poprvé udělované ceny „Ženy, tvůrkyně rozvoje“, kterou mohou získat skupiny podporující ženy a bojující proti hladu.

Studie k právu na potraviny přispívá do širší diskuse
19. února 2015 Právo na potraviny

Studie k právu na potraviny přispívá do širší diskuse

V lednu 2015 vydaly organizace Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR z Německa, Mendelova univerzita v Brně a Charita ČR studii Přímé zahraniční investice do zemědělsko-potravinářských sítí v Indii a subsaharské Africe. Studie stejně jako v únoru pořádané výzkumné kolokvium patří k důležitým aktivitám projektu  EcoFairTrade, který se věnuje problematice práva na potraviny.

17. prosince 2014 Právo na potraviny

Ecofair Media – jídlo pro všechny!

Charita Česká republika společně s německou Nadací Heinrich-Böll-Stiftung a organizací Misereor vyhlašují soutěž pro studenty filmových a mediálních oborů na téma Lidské právo na potravu v kategoriích Sociální média, Dokumentární film, Animovaný film a Krátký film. Výhrou je stipendium ve výši 8 500 eur na provedení zamýšleného projektu. Více informací v letáku.

Vlády by měly využít veřejné zdroje k zajištění spravedlnosti v potravinových systémech
12. června 2014 Právo na potraviny

Vlády by měly využít veřejné zdroje k zajištění spravedlnosti v potravinových systémech

Vlády musí využít veškerý potenciál vládních nákupů potravin, a učinit tak potravinové systémy spravedlivější a udržitelnější, nabádá zvláštní zpravodaj OSN pro právo na potraviny Olivier De Schutter.

Chudoba ničí rodinný život a společnost
4. dubna 2014 Právo na potraviny

Chudoba ničí rodinný život a společnost

Chudoba představuje pro církev „hlavní pastorační mimořádnou situaci", říkají kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga z organizace Caritas Internationalis a arcibiskup Vincenzo Paglia z Papežské rady pro rodinu z Vatikánu. Oba představitelé katolické církve vyzvali, aby se na říjnovém setkání biskupů a dalších církevních představitelů hovořilo vlivu chudoby na rodinu.