Studie k právu na potraviny přispívá do širší diskuse
19. února 2015 Právo na potraviny

Studie k právu na potraviny přispívá do širší diskuse

V lednu 2015 vydaly organizace Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR z Německa, Mendelova univerzita v Brně a Charita ČR studii Přímé zahraniční investice do zemědělsko-potravinářských sítí v Indii a subsaharské Africe. Studie stejně jako v únoru pořádané výzkumné kolokvium patří k důležitým aktivitám projektu  EcoFairTrade, který se věnuje problematice práva na potraviny.

„Způsob, jakým se vyrábějí potraviny, jak probíhá jejich prodej a spotřeba (např. rostoucí množství zpracovaných potravin) se v průběhu posledních třiceti letech dramaticky změnila," uvádí se v úvodu studie.

V oblasti potravinářsko-zemědělské se změnily způsoby získávání investic, v posledních deseti letech celosvětově vzrostly spekulace při nákupu potravin i půdy a v neposlední řadě vzrostly přímé zahraniční investice do zemědělství v rozvojových zemí. Studie přispívá k debatě o těchto tématech, zejména z hlediska situace v subsaharské Africe a v Indii.

FDI-Studie_final Final.pdf 

Publikace v angličtině ke stažení 

Brněnské kolokvium

Na začátku února 2015 se na Mendelově univerzitě v Brně uskutečnilo dvoudenní výzkumné kolokvium pro zahraniční i české odborníky a především studenty. Do rozpravy přispěly:

  • Karin Vaneker, holandská autorka odborných publikací se zaměřením na historii ingrediencí a jejich využití v současném světě, zaměřuje se přitom na rozvojové země. V současnosti se zabývá výzkumem árónovitých rostlin ve světě a možností jejich využití v zemích Globálního jihu.
  • Christina Schiavoni, studentka PhD. na prestižním Institutu sociálních studií (ISS) v Haagu. Představila svou studii zaměřenou na mapování dopadů investic velkofarmářů na drobné zemědělce v oblasti jižní Tanzanie.
  • Christine Chemnitz, expertka Nadace Heinrich Boell v otázkách udržitelné a spravedlivé zemědělské produkce a spotřeby. Představila trendy současné globální zemědělské produkce a politik v přístupu k produkci a spotřebě potravin v rozvojovém světě.

Účastníci výzkumného kolokvia k problematice Práva na potravu (Brno, 10. únor 2015)Diskuze se dále účastnili studenti univerzit z České republiky, Německa a Chorvatska. I oni představili své výzkumné záměry a aktivity z oblasti práva na potraviny, potravinové soběstačnosti či problémů drobných farmářů v zemích globálního jihu. Jejich výzkum podpořili Charita ČR a další partneři projektu EcoFairTrade prostřednictvím výzkumných grantů. Studenti tak mohli provést sběr dat v zemích jako Keňa, Tanzanie, Myanmar či Filipíny. Do diskuse přispěli i studenti z Ghany a Ugandy.

Vydání studie, pořádání kolokvia i samotné granty se uskutečnily v rámci projektu EcoFairTrade financovaného Evropskou komisí, Nadací Heinrich Boell Stiftung a organizací MISEREOR z Německa.