26. ledna 2005 Srí Lanka

23. a 24. ledna 2005, oprava nemocnice

Průběžný deník zástupců Sdružení Česká katolická charita na Srí Lance

Tyto dny jsme strávili mítinky s místními autoritami, se starostou, guvernérem , ředitelem organizace zodpovědné za místní rozvoj, ředitelkou nemocnice Mahamudra a nakonec jsme se telefonicky spojili s ministrem zdravotnictví. 
Ve finále jsme se rozhodli na žádost ředitelky nemocnice Mahamudra i ministerstva zdravotnictví opravit komplex dvou budov a krevní banku. Rozpočet je minimální a budovy by měly sloužit zhruba stovce pacientů. Účelem je překlenout dočasný nedostatek prostoru do doby, než se postaví nová nemocnice, což bude trvat minimálně čtyři roky. Opravené budovy potom mohou sloužit k jiným účelům. Škoda na budovách není velká a místní pracovní síla v přepočtu levná, takže tomu odpovídá i velmi skrovný rozpočet. Potěšilo nás, že ihned po našem rozhodnutí se kolem budov objevilo kolem stovky dobrovolníků, které zorganizoval místní buddhistický klášter a okamžitě začal pracovat na odklizení odpadků v komplexu. Vyvracejí tím představu některých cizinců, že místní lidé neumí pořádně pracovat. Zajistili jsme místní dodavatele materiálu a vedení stavby. Všechno chceme mít hotové a připravené k otevření a provozu do dvou týdnů.
Kromě této aktivity jsme dále jednali s místní charitou, která má v plánu velký projekt na podporu rybářů. Navštívili jsme místní uprchlický tábor, který je tvořen hlavně rybáři a zkontaktovali jsem místní firmu zajištující v normálním chodu odbyt ryb, nyní funguje jako podpůrná organizace hájící práva rybářů. Logicky je sama zainteresovaná na rychlém obnovení situace a slíbila nám kontakty na výrobce.
V pondělí přes den je poměrně klid. Buddhisté slaví svátek úplňku a tak je v celé zemi svátek. Na ulicích jsou všude vlajky a večer jsou chrámy plné lidí i svíček.
Pavlína Jandlová a Jakub Dvořáček