26. ledna 2005 Srí Lanka

Česká Charita přispěje na opravu nemocnice v Galle na Srí Lance

Tisková zpráva ze středy 26. ledna 2005

Jedním z projektů, na něž použije Sdružení Česká katolická charita peníze ze sbírkového účtu na pomoc obětem tsunami na Srí Lance je obnova dvou bloků a krevní banky v komplexu nemocnice v Galle. Předpokládaný rozpočet činí přibližně 500 tisíc Kč.


Nemocnice ve městě Galle na jihu Srí Lanky nebyla tsunami zcela zničená. Přesvědčila se o tom na místě dvoučlenná charitní mise (Pavlína Jandlová a Jakub Dvořáček), která na Srí Lance působí od minulého týdne. Po jednání této monitorovací mise s ministrem zdravotnictví Nimalem Siripaladou Silvou, guvernérem a místními autoritami, se SČKCH rozhodla vyhovět žádosti ředitelky porodnického a pediatrického oddělení nemocnice Mahamudra, paní Prijani Senadeerei, a finančně zajistit rekonstrukci a obnovu dvou bloků.

Vzhledem k tomu, že jejich poškození není veliké a místní pracovní síla je velmi levná, je možné tuto rekonstrukci zajistit nevelkou finanční částkou půl milionu korun českých. V rozpočtu se počítá s nákupem větráků a chladícího stroje pro krevní banku. Části původního vybavení je možné obnovit (např. postele je možné natřít apod.) Ředitelka připraví seznam materiálu, o který při úderu vln tsunami přišli a potřebují jej. Pokud to půjde, bude materiál nakoupen z místních zdrojů.


Renovací získá město Galle funkční gynekologicko-porodnické oddělení a krevní banku. Tyto služby nyní zajišťuje náhradně klinika v Kiripoli poblíž Galle, která ale kapacitně nestačí. Rekonstruované budovy budou mít kapacitu 100 až 120 lůžek. Nemocnice má zajištěný dostatečný počet místních lékařů i personálu (v nemocnici pracovalo 77 lékařů, nikdo z nich neutonul, nyní pracují v nemocnici v Kiripoli). S rekonstrukcí celého komplexu město nepočítá, uvažuje o stavbě nové nemocnice, která ale nebude postavena v nejbližších čtyřech letech.


Rozhodnutí SČKCH sdělila Pavlína Jandlová ředitelce nemocnice Mahamudra včera (tj. 25.1.) a prakticky ihned poté se kolem nemocničních budov objevilo na sto dobrovolníků, kteří začali odklízet suť. Jejich práci organizuje místní buddhistický klášter. Charitní tým zajistí místní dodavatele materiálů a vedoucího stavby. Objekty mají být uvedeny do provozu 7. února. K slavnostnímu otevření chce Charita pozvat také zástupce ostatních náboženství.


Sdružení Česká katolická charita vyhlásilo 27. prosince 2004 veřejnou sbírku pro oblasti jihovýchodní Asie, které den před tím (26. 12.) zasáhly ničivé vlny tsunami, vyvolané silným zemětřesením. Neštěstí si vyžádalo tisíce obětí na životech a obrovské materiální škody. Statisíce lidí přišly o přístřeší.

Sbírkové konto Charita pro postižené tsunami v Asii: 22770022/0800 u České spořitelny Praha 1, variabilní symboly: 1071 - Indie, 1151 - Indonésie, 1711 - Srí Lanka(sbírkové konto bylo ukončeno k 15.8.2009)
K dnešnímu (26. 1.) dni darovali čeští dárci na toto konto celkem 49,2 milionu Kč (podrobněji na stránkách www.charita.cz).


Na Srí Lanku odcestovala 18. 1. dvoučlenná monitorovací mise - Pavlína Jandlová a Jakub Dvořáček, aby na místě zjišťovala potřeby místních lidí a ověřila žádosti těch, kteří se na českou Charitu obrátili s prosbou o pomoc. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi zde mise připraví projekty na obnovu postižených oblastí a rozvojové projekty, zaměřené na konkrétní sociální skupiny a místo.(Jejich deník je rovněž na stránkách www.charita.cz).


Dagmar Volencová (tel. 603511242) a Jan Oulík (tel.603895984)