18. ledna 2005 Srí Lanka

Česká Charita vyslala na Srí Lanku dvoučlenný tým

Tisková zpráva SČKCH z 18. ledna 2005

(PRAHA, COLOMBO) Na Srí Lanku dnes (18. 1.) odpoledne odcestovala dvoučlenná monitorovací mise, aby na místě zjišťovala potřeby místních lidí a ověřila žádosti těch, kteří se na českou Charitu obrátili s prosbou o pomoc. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi zde mise připraví projekty na obnovu postižených oblastí a rozvojové projekty, zaměřené na konkrétní sociální skupiny a místo. Tyto projekty budou poté podpořeny ze sbírkového konta České katolické charity na pomoc Asii.
Dárci z celé republiky přispěli na charitní konto určené pro Srí Lanku (variabilní symbol 1711) již 15 miliony Kč. Celkem se na účtu pro Asii (VS Indie, Indonésie, Srí Lanka a neoznačené platby) k dnešnímu dni sešlo téměř 44 milionů Kč.

Dvoučlenný monitorovací tým vypravený na Srí Lanku tvoří pracovnice humanitárního oddělení Sdružení Česká katolická charita Pavlína Jandlová a Jakub Dvořáček, humanitární pracovník a doktorand na Husitské teologické fakultě UK.

V Colombu se tým spojí s partnerskými organizacemi Caritas Srí Lanka a Secours Catholique (francouzská Charita, zastupující na Srí Lance mezinárodní organizaci Caritas Internationalis a koordinující pomoc národních Charit z celého světa). Poté se vydá na cestu po ostrově.  Tým se vrátí z cesty 9. února.
Česká katolická charita se soustředí na rybářské komunity obývající zaostalou, postiženou oblast na východním pobřeží ostrova provincie Batticaloa. Zdejší rybáři patří k nejpostiženějším skupinám obyvatelstva. Vlny tsunami 26. prosince 2004 na Srí Lance usmrtily přes 3 000  rybářů,  bylo zcela zničeno až 980 plavidel schopných vyplout  na otevřené moře, 7 700 lodí s motorovým pohonem, 6 000 lodí bez motorového pohonu a 15 000 ostatních plavidel. Pro rybáře, patřící i za normálních okolností k sociálně nejslabších vrstvám, znamená ztráta prostředků obživy skutečnou tragédii. Tsunami je připravila nejen o jejich blízké, o obydlí a o veškerý majetek, ale také o rybářské čluny, sítě a nástroje na zpracování ryb. Budou-li v této situaci ponecháni bez pomoci, nezbude jim než hledat alternativní zdroje obživy ve vnitrozemí, kde rozmnoží chudinu městských slumů. SČKCH uskuteční tyto projekty ve spolupráci s holandskou charitou Cordaid a neziskovými organizacemi z oblasti provincie Batticaloa. Druhou oblastí, kam by SČKCH ráda směřovala svou podporu je pomoc sirotkům a vdovám.

V neděli 26. prosince 2004 bylo pobřeží Srí Lanky zasaženo ničivou přívalovou vlnou, vyvolanou zemětřesením o síle devíti stupňů Richterovy stupnice. Podle oficiálních údajů zahynulo 38 195 lidí (podle neoficiálních zdrojů je počet obětí až 60 000), tisíce dalších jsou nezvěstní, 800 000 až milion osob přišlo o střechu nad hlavou. Infrastruktura některých pobřežních oblastí je v troskách.

Sdružení Česká katolická charita otevřelo 27. prosince 2004 sbírkový účet:
Charita pro postižené tsunami v Asii: 22770022/0800 u České spořitelny Praha 1
variabilní symboly:
         1071 - Indická republika
         1151 - Indonésie
         1711 - Srí Lanka
(sbírkové konto bylo ukončeno k 15.8.2009)

K dnešnímu dni (18. 1.) přispěli čeští dárci na variabilní symbol pro Srí Lanku částkou 15 014 555 Kč, na všechny tři variabilní symboly (včetně neoznačených plateb) celkovou částkou 43 737 429 Kč.
(Na pomoc Indonésii je možno přispět také pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS INDONESIE na číslo 87777. K dnešnímu dni poslali dárci ve prospěch Charity na Indonésii více než sedmnáct tisíc DMS (každá v hodnotě 30 Kč +DPH, z toho obdrží Charita 32,20 Kč).
Část vybraných prostředků na Srí Lanku byla využita na okamžitou humanitární pomoc na jih ostrova, která byla odeslána 3. ledna 2005. Větší část prostředků bude použito na podporu projektů na zajištění obnovy postižených oblastí.

Jan Oulík, Dagmar Volencová
tiskové oddělení SČKCH
mobil: 603 895 984, 603 511 242