3. ledna 2005 Srí Lanka

Charita odeslala zásilku pomoci na Srí Lanku

Tisková zpráva SČKCH z 3. ledna 2005

(Praha) Zásilku humanitární pomoci pro lidi postižené živelnou pohromou v jižní Asii dnes odpoledne odbavilo Sdružení Česká katolická charita.

Z letiště v Praze-Ruzyni dnes odcestovala zásilka humanitární pomoci na Srí Lanku. Zásilka obsahuje trvanlivé potraviny, svítilny, svíčky, gumové a pracovní rukavice, igelitové pytle, hygienické prostředky, přikrývky, stany, dvě čerpadla a naftový agregát. Zásilku vážící téměř dvě tuny dopraví na letiště v Colombu letecká společnost ČSA. Na letišti převeze zásilku skupina dobrovolníků, která následně zajistí převoz a distribuci pomoci ve vesnici Unawatuna.

Hodnota zásilky je téměř  300 000 Kč. Část zboží pochází z humanitárního skladu Arcidiecézní charity Praha, nakoupené zboží bude uhrazeno mj. z příspěvku Arcidiecézní charity Olomouc.

Sdružení Česká katolická charita vyhlásilo 27. prosince 2004 sbírkové konto
Charita pro postižené tsunami v Asii: 369-369369369/0800 u České spořitelny Praha 1
(při platbě složenkou prosíme uvádějte číslo účtu ve tvaru 3690369369369/0800)

variabilní symboly:
1071 - Indická republika
1151 - Indonésie
1711 - Srí Lanka

K 2. lednu 2005 darovali čeští dárci na pomoc postiženým tsunami v Asii tyto částky:

VS 1071 - Indická republika (981 000 Kč)
VS 1151 - Indonésie (1 951 000 Kč)
VS 1171 - Srí Lanka (2 087 000 Kč)

Sdružení Česká katolická charita, Vladislavova 12, Praha 1 přijímá finanční dary do humanitární sbírky rovněž ve svém sídle v pracovní dny od 7 do 18 hodin.

Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6 přijímá finanční dary do humanitární sbírky ve svém sídle v pracovní dny v době od 8 do 17 hodin.  

Vybrané peníze budou použity na projekty pomoci postiženým touto katastrofou ve spolupráci s mezinárodní federací národních Charit - Caritas Internationalis. Pomoc bude financována také z výtěžku Tříkrálové sbírky 2005, která začne v České republice na začátku ledna. Sdružení Česká katolická charita rovněž uvažuje o samostatném projektu do Indonésie.

Jan Oulík, tiskové oddělení SČKCH, tel. 296243341, 603895984