Kde působíme

Charita Česká republika zajišťuje humanitární pomoc či rozvojovou spolupráci například poskytováním vzdělávání či podporou zajištění živobytí (více na Jak pomáháme) v řadě zemí:

Zahraniční pomoc 2018

Různé programy v zahraničí zajišťují i další české Charity, které působí například na Haiti, v Indii, Rumunsku, Bolívii a dalších zemích.

V Dubasari bylo otevřeno centrum pro nemocné

V Dubasari bylo otevřeno centrum pro nemocné

„Není to dar, co dnes Česká republika předává obci Dorockaia, ale především velká zodpovědnost, která je od dnešního dne plně ve vaší režii,“ zahájil slavnostní otevření svým proslovem velvyslanec České republiky v Moldavsku, pan Petr Kypr.

Ve městě Gori byl představen model domácí péče

Ve městě Gori byl představen model domácí péče

Ve městě Gori byl představen projekt domácí péče, jehož cílem je zlepšit životní podmínky postižených osob ve městě a přilehlých vesnicích ležících v tzv. nárazníkové zóně.

Dárcům Individuální pomoci čečenským dětem

Dárcům Individuální pomoci čečenským dětem

Nový účet, na který lze posílat Vaše dary v rámci programu Individuální pomoc čečenským dětem: 55660022/0800 VS 126, účet je veden u České spořitelny.

Individuální pomoc čečenským dětem

Individuální pomoc čečenským dětem

Informace z programu Individuální pomoc čečenským dětem: Došlo k evaluaci projektu, k vytipování nových dětí, které budou zařazeny do programu, a k určení výše podpory.

Podpora konkurenceschopnosti drobných zemědělců

Podpora konkurenceschopnosti drobných zemědělců

Projekt z oblasti zemědělství v Gruzii.

Země na okraji

Země na okraji

Moldavsko – země, která v minulosti patřila pod osmanskou říši, poté náležela k Rumunsku a naposled byla součástí sovětského impéria. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 získala nezávislost, ta ji však bohatství nepřinesla.

Mateřské školky v Čečensku

Mateřské školky v Čečensku

Jedním z nejstarších projektů, které Charita ČR realizuje v Čečensku, je podpora předškolního vzdělávání.

Individuální pomoc sociálně slabým rodinám

Dlouholetý projekt přispívá menšími finančními částkami sociálně slabým rodinám na nákup léků či zdravotních masáží pro děti, některým rodinám rovněž hradí poplatky za mateřskou školku.