Kde působíme

Charita Česká republika zajišťuje humanitární pomoc či rozvojovou spolupráci například poskytováním vzdělávání či podporou zajištění živobytí (více na Jak pomáháme) v řadě zemí:

Zahraniční pomoc 2018

Různé programy v zahraničí zajišťují i další české Charity, které působí například na Haiti, v Indii, Rumunsku, Bolívii a dalších zemích.

Podpora práce s opuštěnými dětmi

Podpora práce s opuštěnými dětmi

Podle hospodářských statistik patří Moldavsko k nejchudším zemím v Evropě. Neutěšená ekonomická situace způsobila odchod více než čtvrtiny moldavské populace do zahraničí za prací. V zemi po nich zůstávají staří rodiče a děti. V souvislosti s nimi se hovoří o veřejnosti prozatím velmi málo známém fenoménu „opuštěného dítěte“.

Domácí pečovatelská služba

Domácí pečovatelská služba

Nemocnice a domovy důchodců v Moldavsku kapacitně i co do nabízené péče naprosto nedostačují. Státní reformy tohoto sektoru se teprve rýsují. Jsou prosazovány především neziskovými organizacemi a do jejich plného uvedení do praxe ještě chybí mnoho let.

Tvůrčí dílny pro znevýhodněné děti z obce Bendery

Tvůrčí dílny pro znevýhodněné děti z obce Bendery

Fenomén opuštěných dětí je smutnou realitou Moldavska. Většina bezprizorných dětí končí v neutěšených podmínkách státních institucí, kde se jim dostane pouze hrubého pokrytí základních materiálních potřeb a kde používané metody odpovídají sovětskému modelu výchovy. Po letech strávených v ústavním zařízení je pak návrat do normálního života velmi složitý.

Dobrovolnice Jana Kowalová v Gruzii

Dobrovolnice Jana Kowalová v Gruzii

Rozhovor s Janou Kowalovou, dobrovolnicí Charity Gruzie a Charity ČR. Jana pracuje na projektu občanské participace v Samtskhe/Javakheti a učí angličtinu v malé arménské vesničce na jihu Gruzie.

Ocenění dvou pracovníků Charity

Ocenění dvou pracovníků Charity

Irena Klimková a Martin Zamazal, pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO), obdrží 9. června 2011 Cenu města Olomouce za počin roku 2010 – oba ocenění se v první polovině roku 2010 aktivně účastnili humanitární mise Charity ČR a ACHO na Haiti.

Kurzy gruzínštiny v arménských vesnicích

Kurzy gruzínštiny v arménských vesnicích

Doplňkovou aktivitou projektu „Podpora občanské participace a rozvoje kapacit místní samosprávy v Samtskhe/Javakheti“ je pro obyvatele arménských vesnic zajištění jazykových kurzů gruzínského jazyka pro dospělé. Zatímco děti mají gruzínštinu povinně ve školách, dospělí často neznají ani základy. Kurzy jsou pořádány ve vesnicích Tsinubani a Naokhrebi.

Ministr Karel Schwarzenberg navštívil Denní centrum domácí péče v Gori

Ministr Karel Schwarzenberg navštívil Denní centrum domácí péče v Gori

Ministr zahraničních věci ČR Karel Schwarzenberg navštívil 12. května 2011 při své oficiální návštěvě Gruzie také Denní centrum domácí péče v Gori, které podporuje v rámci svých aktivit Charita Česká republika.

Charitní síť pokračuje v pomoci Japonsku

Charitní síť pokračuje v pomoci Japonsku

Charita Japonsko, kterou podporují charitní organizace po celém světě, pokračuje v práci na odstraňování následků zemětřesení a vlny tsunami. Dva měsíce po katasrtofě pomohla již více než 10 000 lidí.