Země Afrikyafrika-2018

Charita ČR působí na africkém kontinentu aktuálně ve dvou zemích:

Zaměřujeme se v nich na zlepšování životních podmínek místních obyvatel, zdravotnictví a osvětu, zemědělství a na budování samostatného živobytí.
Humanitární pomoc směřujeme k vnitřně vysídleným obyvatelům a uprchlíkům z okolních afrických států.

Krize v Jižním Súdánu se zhoršuje

Chlapec se brodí přes zatopenou část tábora na základně Spojených národů v Jubě, Jižní Súdán (Paul Jeffrey pro Caritas Internationalis)

Pět měsíců po začátku krize v Jižním Súdánu trpí přibližně 4 miliony lidí stále pod tlakem důsledků politické segregace, která se brzy změnila v rodovou. Rodiny ztratily domovy a milované osoby, byly přinuceny hledat útočiště v často přelidněných usedlostech pro vnitrostátně přemístěné.

Nejen nově proškolení učitelé zlepší výuku ve státě Východní Equatoria

Po školení učitelů - Palotaka, Magwi County, Východní Equatoria

Koncem dubna Charita ČR úspěšně ve spolupráci s Charitou Torit ukončila školení sto dvou učitelů a sto třiceti osmi administrativních pracovníků působících na sedmnácti školách v jihosúdánské Východní Equatorii. Zároveň školy získaly výukové materiály pro necelých deset tisíc žáků a studentů.

Veterinární podpora v jihosúdánské oblasti Kapoeta East

Pastevec z kmene Toposa s osly, kteří patří mezi významná hospodářská zvířata a jsou využívaná především při přesunech.

Východní Kapoeta je jedním z osmi okresů ve státě Východní Equatorie. Zároveň je hraničním územím země s Etiopií a Keňou. Vlivem dlouhé občanské války a současného vnitrostátního válečného konfliktu se stále potýká s nedostatkem jídla. Podvýživa je přetrvávajícím a rozšířeným problémem. Malá sklizeň pravidelně způsobuje hladomory.

Dobře vyškolení zdravotníci zlepšují péči o matku a dítě v Mongu

Do konce roku 2013 vyškolila Charita Česká republika v zambijských zdravotnických centrech v oblasti Mongu 20 porodních asistentek a zdravotních sester. Dochází tak k dalšímu zlepšení místní lékařské péče o matky a právě narozené děti.

Semena zeleniny okra a lilku zemědělským skupinám ve Východní Equatorii

V okrese Himuodonge, jehož hranice jsou asi 15 minut autem od hlavního města Toritu, v podhůří pohoří Himoudonge a v úrodném povodí řeky Kineti získá šest místních zemědělských skupin šanci začít pěstovat okru a lilek, a zajistit tak příjmy pro rodiny svých členů.

Potřeba pomoci lidem v Jižním Súdánu se zvyšuje

Potřeba pomoci lidem v Jižním Súdánu se zvyšuje.

V prosinci 2013 vypukly v jihosúdánském hlavním městě Jubě občanské nepokoje. Od té doby se část vojáků Súdánského lidově osvobozeneckého hnutí (SPLA) pod vedením prezidenta Salva Kiira neustále potýkají s útoky povstalců patřící k témuž hnutí, ale operujícího pod vedením bývalého viceprezidenta Machara. Lidé z oblastí, kde jsou boje na denním pořádku, se musí neustále přemísťovat, kde je relativně klid a bezpečno.

Pomoc Charity v Jižním Súdánu pro 100 tisíc lidí

Pomoc Charity v Jižním Súdánu pro 100 tisíc lidí

Caritas Internationalis pomáhá v Jižním Súdánu, v zemi, kterou postihl ozbrojený konflikt. I přes uzavření mírové dohody stále prchá ze svých domovů kolem 650 tisíc lidí. Organizace, které se snaží v zemi pomáhat, byly zatím schopny nabídnout pomoc jen polovině. Ostatní se totiž nachází v oblastech příliš nebezpečných, aby tam humanitární organizace mohly působit.

Tři osudy – tři násilná oddělení od blízkých

Julia Foni Laku a její děti využily ochrany poskytované katedrálou v Jubě (Joseph Kabiru, CAFOD)

V polovině prosince 2013 zachvátil Jižní Súdán chaos.  Boje mezi jednotkami hlásícími se k vládě a rebely podporujícími bývalého viceprezidenta zasáhly do života země. Statisíce lidí uprchly ze svých domovů. Více než pět tisíc lidí v hlavním městě Juba hledalo ochranu v areálu katedrály Sv. Terezy. Přestože bylo koncem ledna uzavřeno příměří, zůstává tam stále několik stovek rodin