Nakládání s přírodními zdroji

Dovoz koz k ženám, které vedou domácnostiNázev projektu: Udržitelné nakládání s přírodními zdroji a podpora zdrojů obživy drobných zemědělců v Etiopii

Doba trvání projektu: červenec 2011 až prosinec 2013

Partnerské organizace: Ethiopean Catholic Church – Apostolic Vicariate of Hosanna  (Etiopská katolická církev – Apoštolský vikariát Hosanna)

Zaměření projektu: řízení vodních zdrojů a povodí

Cíle:

  • podpořit ochranu přírodních zdrojů ve vybraných povodích ve woredě Kachabira, Kembata Tembaro
  • zvýšit povědomí o trvale udržitelném nakládání s přírodními zdroji mezi místní rurální populací
  • podpořit udržitelné živobytí drobných farmářů

Cílová skupina:

  • 20 zemědělských poradců z 20 kebelí
  • 200 vybraných farmářů, členů sdružení povodí
  • 200 žen participujících na demonstračních workshopech 
  • 1 700 domácností obdrží hybridní semena a dobytek
  • 200 žen je vyškoleno v chovu ovcí a koz
  • 60 drobných farmářů, členů kooperativ chovajících včely
  • obecně: komunity farmářů ve třech vybraných povodích ve woredě Kachabira (celkově přibližně 26 900 lidí při počtu pěti členů v rodině)

Země/oblast: woreda Kachabira, Kembata Tembaro, Etiopie

Popis projektu:

Jižní oblast Etiopie zvaná Region jižních národů, národností a lidu (Southern Nations, Nationalities, and People's Region – SNNPR) pokrývá více než 10 % rozlohy Etiopie. Skládá se z 56 různých skupin s vlastním jazykem, kulturou, tradicemi a rituály. Většina obyvatel sídlí ve venkovských oblastech. Ve městech se soustředí pouhých 8 % populace. Na území SNNPR se nacházejí významné vodní zdroje, jezera Omo Gibe, Genale Dawa a Rift Valley.  Intenzivně obdělávaná zemědělská vysočina a nížinné pastviny představují různé nároky na řízení vodních zdrojů. Extenzivní zemědělství s typickým využíváním rozsáhlých zatravněných (volných) ploch k pastvě představuje velkou zátěž pro krajinu, což se projevuje na vzrůstající erozi a v konečném důsledku na snižování úrodnosti a zmenšování rozlohy úrodné půdy.

Charita ČR se v oblasti SNNPR ve spolupráci s partnerem zaměřuje zejména na ochranu půdy a vodních zdrojů. Uzavírání nejpostiženější oblastí zabraňuje tak přímé pastvě dobytka. Půda se rychle obnovuje. Navíc se zde vysazují nové stromky a tráva zabraňující dalším sesuvům půdy. Dále se zpevňují stráně, kde také dochází k sesuvům, kopáním erozních rýh a stavěním gabionových hrází, které jsou po naplnění sesutou půdou osázeny travou, aby se vytvořil kořenový systém.

Pořádaná školení a workshopy se zaměřují na osvětu a na ochranu krajiny. Školení probíhají takovou formou, aby si lidé sami uvědomovali, proč se takové aktivity v jejich oblasti provádí, a aby viděli budoucí pozitivní dopady. V rámci celostátní kampaně se pak i členové jednotlivých domácností zapojují do pomocných prací a svou prací tak přispívají k ochraně krajiny. Dále Charita ČR podporuje pěstování nových stromků v tzv. lesních školkách.

Nejchudší domácnosti obdrží dvě kozy, jejichž nákup splácí, aby se mohli koupit nové kozy dalším domácnostem, čímž dochází ke zlepšení standardů v rodinách a obecně životní úrovně obyvatel.

Podporováni jsou i místní včelaři, kterým se nakupují kolonie včel a pronajímají včelí inkubátory pro vývin včelích královen.

Rozpočet celkem: 11.000.000 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura

ČRA