Charity podporují členy kmene Nuer

Uprchlíci z kmene Nuer, které charakterizují podélné pruhy na čele (Lenka Huberová)

Charita ČR společně s Charitou Švýcarsko podporuje 239 rodin uprchlíků kmene Nuer, které vláda Jižního Súdánu po vypuknutí občanské války přemístila letos v lednu z oblasti Magwi do oblasti Imatong.

Neziskové organizace (ať už místní nebo zahraniční) provádí vlastní průzkumy nebo hledají informace od místních autorit, jak mohou pomoci s vypořádáním se s následky nové občanské války, která v Jižním Súdánu vypukla v prosinci 2013. Zajímají se zejména o údaje, kam je potřeba distribuovat pomoc, zda místním lidem, nebo tzv. přesídlencům v rámci země, jejichž celkový počet od prosince 2013 do června 2014 vzrostl na 1,1 mil. uvnitř země. Dalších 400 tisíc obyvatel odešlo do sousedních zemí.

Hornatá a nedostupná krajina v oblasti Imatong (foto: Lenka Huberová)V dubnu 2014 navštívili zástupci Charity ČR a Charity Švýcarsko hornatou oblast Imatong, vzdálenou asi hodinu a půl jízdy autem od Toritu, hlavního města státu Východní Equatorie. Právě tam přemístila jihosúdánská vláda příslušníky kmene Nuer, aby zamezila pravděpodobné hrozbě genocidy ze strany nepřátelského kmene Dinga, tedy většinového kmene, který žil společně s Nuery v oblasti Magwi.

Zástupci Charit hovořili s některými členy kmene Nuer, jako například se Stephen Batekenem, šestadvacetiletým úředníkem, který je nyní se svou rodinou (ženou a dvěma dětmi) uchráněn od útoků a zabití. Svěřil se se svým nelehkým příběhem: „10. ledna nám vláda oznámila, že máme jeden den na to, abychom si zabalili nejnutnější věci, že nás musí okamžitě odvést do chráněné oblasti, jinak jsou naše rodiny v ohrožení života. Mohli jsme si zabalit jen jeden kufr na rodinu. Začátky byly opravdu těžké. Přijeli jsme sem, do hornaté oblasti, kde nic nebylo. Ze začátku nás místní moc nerespektovali. Vztahy se už zlepšily a teď tu žijeme a pomáháme si navzájem. Naštěstí nás skupinu uprchlíků dalo dohromady společné trápení a za jeden týden jsme si postavili provizorní městečko, kde nikdo z nás neví, jak dlouho zde budeme moci bydlet. Protože boje neustále pokračují, zůstaneme tady asi dlouho. Už jsme si založili i provizorní školu pro naše děti. Výuky se zhostil náš soused učitel. Pro nás dospělé je velmi těžké se vyrovnat s tím, že jsme v odlehlé oblasti, kde nemůžeme vykonávat naše zaměstnání. Většina z nás jsou úředníci. Jediné, o co nám jde, je přežít a nakrmit naše rodiny.“  

Přihlašování se do nově vytvořených zemědělských skupin (Lenka Huberová)Na základě zjištěných informací a po vyslechnutí všech příběhů se obě Charity rozhodly podpořit domácnosti uprchlíků zemědělským nářadím a distribucí semen čiroku a podzemnice olejné. Semena budou každé rodině poskytnuta v takovém množství, aby mohly pokrýt plochu půl hektaru. Zároveň vznikne dvanáct skupin po 15 až 20 členech v každé. Dozví se, jak správně a efektivně plodiny pěstovat i o všech technických tipech jak zvýšit produkci a výnos.

Aby se lidé o připravovaném projektu dozvěděli, proběhla v červnu 2014 jednání se zástupci domácností, vedoucími komunit a místními autoritami. Protože ještě stále není ideální počasí pro začátek zemědělské sezóny (déšť se očekává v průběhu začátku srpna), vznikly prozatím alespoň zemědělské skupiny, které v polovině července obdržely semena a účastní se pravidelného praktického školení na vlastních polích, kde je jim prakticky vysvětleno, jak správně pěstovat, aby byla úroda co největší.