Charity pomáhají v jihosúdánské oblasti Wau a Riimenze

V oblasti Wau žije více než 12 000 vnitnřně vysídlených obyvatel, kteří se sdružili v okolí římsko-katolické katedrály sv. Marie. V uprchlickém táboře Riimenze žije 5 000 takových lidí. Své domovy museli opustit v důsledku násilí občanské války a panujícího hladomoru. Potravinovou i další pomoc jim poskytuje vedle církevních institucí i Charita Jižní Súdán či Charita Polsko.