„Jak se uživit během války“

Do zemědělství se velkou měrou zapojují v jihosúdánských pasteveckých oblastech i ženy.

Pod tímto heslem uspořádali v průběhu prosince 2016 farmáři z kraje Ayaci a Magwi v Jižním Súdánu Den zemědělství. Původně se měl konat zemědělský veletrh, ale organizátoři jej museli zrušit kvůli nejisté bezpečnostní situaci v zemi, kde vypukla další fáze občanské války. Místo něj nabídli tematický den pro místní obyvatele.

Během Dne zemědělství mohli účastníci u stánků ochutnat regionální plodiny.Akce, která se za podpory Charity ČR a Charity Lucembursko konala v deseti vesnicích, se zúčastnilo 2 500 osob. Ponejvíce šlo o ženy, které v oblasti pasteveckých kmenů Jižního Súdánu většinou přispívají do rodinného rozpočtu díky drobné zemědělské produkci.

Otim, jeden z mála mužů, kteří zde postavili stánek s vlastní produkcí, zvýšil úrodnost svého pole i bez použití umělých hnojiv či pesticidů. Před rokem se totiž zúčastnil kurzu organického zemědělství, který uspořádala Charita ve spolupráci s profesorem Pierrem M. Stassartem z Univerzity v Liège. Právě během akce získal on i další farmáři jedinečnou příležitost prodat své plodiny, což v poslední době znesnadňuje nestabilní situace v oblasti způsobená pokračujícími boji a v jejich důsledku i méně bezpečná průchodnost cest.

Všichni příchozí tak mohli vidět i ochutnat mnoho rozličných regionálních plodin přes banány, kukuřici, proso, chlebovník, ananas, mango, hrášek, batáty, horskou rýži, až k ryze místním produktům jako ochara, sukuma či wiki. Návštěvníci zhlédli i několik ukázek vaření a přednášek o hygieně nakládání s potravinami. Velkému zájmu se těšila také výstava tažného dobytka. 

Součástí dne byla i výstava tažné zvěře.Zachovat rentabilitu svého výdělku je pro místní farmáře v době občanské války náročné. Někteří obyvatelé vesnic museli opustit svá pole poté, co zaseli. Před boji utekli většinou do sousední Ugandy. Dříve dostupné cesty povětšinou nelze používat, což znemožňuje prodej úrody i nákup osiva a nářadí.

Vesničanům z Jižního Súdánu pustošeného válkou skončil těžký rok, v jehož závěru se podařilo uspořádat malý trh. Produkty nabízené při Dni zemědělství tak právem získaly příchuť vítězství a posloužily rovněž jako krásný dárek k Vánocům.

Projekt na posílení potravinové bezpečnosti, zlepšení výživy a životních podmínek nejvíce ohrožené populace ve Východní Equatorii byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a rovněž Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Lucemburska.

ČRA logo.Ministerstvo zahraničních věcí Lucembursko