Jižní Súdán závisí na pomoci zvenčí

Dívka, která byla přijata do Misijní nemocnice u Svaté Terezy, kvůli podvýživě (foto: Caritas Torit).

Části Jižního Súdánu trpí hladomorem v důsledku trvající občanské války, sucha a selhání práva a pořádku. William Okot de Toby, výkonný ředitel Charity Torit působící v jihovýchodní části země, zodpověděl otázky pracovníků z Caritas Internationalis.

Jaká humanitární situace vládne v Toritu?

Humanitární situace zde dosahuje katastrofálního stádia. Hlad je na denním pořádku. To nejhorší teprve očekáváme.

Jak vypadá zdravotní stav lidí, kteří přicházejí do Charity pro jídlo?

Na jejich obličejích a unavených tělech lze zřetelně číst známky hladu. Obzvlášť obyčejní lidé nemají z čeho přežívat. Na trhu žádné jídlo nedostanete. To málo, co dostupné je, si běžný člověk nemůže dovolit. Ceny šplhají do extrému. Počet podvyživených dětí roste.

Co způsobilo nedostatek potravin?

Mezi příčiny nedostatku jídla patří současný konflikt a sucho. Do jisté míry se zde nedostávají semena, půda nebo zemědělské náčiní. V některých izolovaných oblastech spálily úrodu silné požáry. Pokud se situace nezmění, pravděpodobně letos nevzejde žádná úroda a nastane ještě horší nedostatek.

Jak může Charita pomoci?

Charita Torit rozdala potraviny poskytnuté Charitou Jižní Súdán. Nouze však zůstává enormní. Dovedeme obstarat a rozdat i více potravin, chybí nám na to ale prostředky.

Za jak špatnou považujete současnou situaci ve srovnání s krizemi v minulosti?

Současná situace je horší. Boje i nedostatek potravin vyvolaly drtivý dopad. V minulosti lidé nějaké mechanismy ke zvládnutí nedostatku zachovávali, ale teď nefunguje nic. Spousta jich odešla hledat útočiště do sousedních států. Situace v táborech některé z nich bohužel donutila vrátit se s pocitem, že raději zemřou doma než v cizí zemi.

Co se stane, pokud se pomoc nesežene?

Spousta lidí zahyne. Doufám, že to, co se stalo v Somálsku (hladomor v roce 2011 si vyžádal 260 000 lidských životů), se v Jižním Súdánu nezopakuje.

Začalo období setí. Co se stane v dalších měsících?

Ve vesnicích se lidé chystají na obdělávání půdy, ale kvůli hladomoru možná nenajdou dostatek sil. Navíc semena lze nyní považovat za vzácnost. Každý rok v tomto období přijde hlad. Ale letos se očekává, že bude závažný a zasáhne mnoho lidí. Kvůli konfliktům se lidé z měst příliš bojí vyjít na své farmy.

Jak může svět pomoci?

Pomoc z ostatních zemí světa představuje jedinou naději. Už vysíláme varovné zprávy. Mezinárodní společenství by nemělo čekat, až uvidí mrtvá těla lidí, které zabil hlad. Pomozte teď. Hlad potrvá nejméně do další sklizně. Charita a další partneři přitom mají kapacitu pomoc do postižených míst doručit.

Článek byl převzat z blogu caritas.org.

 

Charita ČR v Jižním Súdánu zlepšuje potravinovou bezpečnost a výživu místních pasteveckých kmenů v oblasti Magwi zasažené současnou občanskou válkou a potravinovou krizí (více ZDE).

Naši snahu o zlepšení potravinové bezpečnosti můžete podpořit i vy, a to finančním darem na účet číslo 55660022/0800, VS 181. Srdečně děkujeme!