Na Jižní Súdán udeřil hladomor

Charita Trócaire opravila studnu ve vesnici Adior (foto: Sean Farrell/Trocaire).

Papež František naléhavě vyzval k potravinové pomoci milionům Jihosúdánců jinak odsouzených k hladomoru. Jeho výzvu podpořila i deklarace OSN, dle které v zemi žije 275 000 silně podvyživených dětí a více než 5 milionů lidí odkázaných na dodávku potravin nebo podporu zemědělství.

275 000 dětí je silně podvyživených a více než 5 milionů obyvatel potřebuje humanitární pomoc (foto: Charita Jižní Súdán).„Hladomor nastal kvůli vleklému konfliktu, po téměř čtyřech letech nepopsatelného násilí a zneužívání obyvatel,“ vysvětlil Michel Roy, generální tajemník Caritas Internationalis. Země naráz čelí občanské válce, pádu ekonomiky, hladu i extrémnímu suchu.

Mnoho zemědělců totiž nemohlo kvůli bezpečnosti loni v srpnu a září zaset. Přičemž neví, zda letos v dubnu uspějí. Pokud ano, sklizeň by mohla proběhnout za šest měsíců, ale jen pokud přijdou deště. Fergus Conmee z britské Charity CAFOD varoval: „Jestli se však nyní potraviny nedostanou k ženám, které pole nejčastěji obdělávají, nezvládnou další tvrdou práci.“

Veškeré zásoby obilí už zmizely, lidé potravu hledají ve volné přírodě. Ale i tam rychle ubývá. Charita Jižní Súdán ve svých zprávách uvádí, že přístup obyvatel k vodě, jídlu, přístřeší i hygieně zůstává neutěšený. Spolu s místními kostely poskytuje pomoc jak obyvatelům ve svém okolí, tak těm, kteří denně dochází i velmi dlouhé vzdálenosti.

Napříč diecézemi Yei, Torit, Wau a Juba získalo přístřeší v bezpečí církevních staveb téměř 22 000 lidí. Charita se přitom snaží zajišťovat také vodu, stravu a hygienické zázemí. Mimo jiné pečuje o opuštěné děti nebo o ženy ohrožené násilím či zneužíváním.

Téměř neustávající boje od roku 2013 vystavily obyvatele násilnostem nepopsatelného rozsahu. Skupiny ozbrojenců se potulují krajem, vraždí, rabují a vypalují. Poskytování pomoci s sebou proto nutně nese riziko setkání s milicemi, které dodávky drancují a humanitární pracovníky ohrožují na životech.

„Caritas Internationalis vyzývá všechny strany účastné na konfliktu, aby přestaly bojovat a okamžitě umožnily bezpečný přístup humanitární pomoci,“ doplnil Michel Roy.

OSN odhaduje, že kolem 3,4 milionu lidí (téměř třetina obyvatel) musela od počátku konfliktu opustit své domovy. Téměř 2 miliony z nich nemají kde bydlet, tedy ani kde obdělávat pole. Zbytek utekl do sousedních zemí. Například Charita Uganda musela zvýšit prostředky na chod uprchlického tábora Bidi Bidi, který na severu země vyrostl před sedmi měsíci. Nyní se jedná o druhý největší tábor na světě, v němž mimo jiné žije něco přes 270 000 Jihosúdánců.

Článek byl převzat z blogu caritas.org.

 

Charita ČR v Jižním Súdánu zlepšuje potravinovou bezpečnost a výživu místních pasteveckých kmenů v oblasti Magwi zasažené současnou občanskou válkou a potravinovou krizí (více ZDE).

Naši snahu o zlepšení potravinové bezpečnosti můžete podpořit i vy, a to finančním darem na účet číslo 55660022/0800, VS 181. Srdečně děkujeme!