Nejen nově proškolení učitelé zlepší výuku ve státě Východní Equatoria

Po školení učitelů - Palotaka, Magwi County, Východní Equatoria

Koncem dubna Charita ČR úspěšně ve spolupráci s Charitou Torit ukončila školení sto dvou učitelů a sto třiceti osmi administrativních pracovníků působících na sedmnácti školách v jihosúdánské Východní Equatorii. Zároveň školy získaly výukové materiály pro necelých deset tisíc žáků a studentů.

Na školeních i předávce materiálů spolupracovala zástupkyně Charity ČR, Lenka Huberová, s představiteli Vzdělávací sekce partnerské organizace Charity Torit. Společně připravovali průběh školení, hlídali včasnou dodávku výukových předmětů do škol a také během návštěv škol zjišťovali, zda a jak pozitivně školení ovlivnilo průběh výuky a administrativní vedení škol. Rovněž získávali informace o dalších potřebách a nedostatcích na školách.

Díky dvěma občanským válkám v nedávné době a v současnosti probíhajícímu konfliktu v zemi nedosahuje vzdělání v Jižním Súdánu stále odpovídající úrovně. Etnické obyčeje nepodporují výuku dívek a kvalita výuky vzhledem k nekvalifikovaným učitelům a slabému vedení škol k zlepšení také nepřispívá. Proto by Charita ČR ráda pokračovala v nových vzdělávacích projektech, které by úspěšně navázaly na výsledky ukončeného projektu.

Škola v jihosúdánském státu Východní Equatorie.Lenka Huberová navštívila v březnu základní a střední školu St. Mathews ve městě Ikotos.  Zjišťovala, jaký dopad měla školení, která zde proběhla na podzim 2013. Ředitel střední školy, pan Lohure Timon Robertson, byl ze zájmu o jeho školu nadšený: „Školení zajistilo především lepší spolupráci mezi školou a místními lidmi, ze které pocházejí naši studenti. Ve škole máme dva administrativní subjekty, skupiny. Jedna skupina zajišťující kontakt mezi školou a rodiči studentů, tzv. PTA (Parents Teachers Association – Asociace rodičů a učitelů), která se skládá z dobrovolníků z řad učitelů a zástupců komunit. Druhou skupinou je tzv. BoG (Board of Governors – Rada zástupců), složená z dobrovolníků a učitelů. A má za úkol shánět finance a zajišťovat kontakt mezi školou a místními lidmi tak, aby se získaly finance nebo dobrovolníci, kteří můžou zlepšit školení prostředí pro žáky,“ popisuje změny ředitel Robertson.

A pokračuje: „Skupina PTA má pravidelné schůzky, kde se rodiče dozví, jak si ve škole vedou jejich děti, jak je potřeba zlepšit kázeň. Snaží se také podporovat výuku dívek. Díky našim aktivním členům PTA jsme jediná škola v celé Východní Equatorii, kde máme ve škole převahu studentek. Z 921 studentů je 470 děvčat.

Proškolení členů skupiny BoG zajistilo intenzivnější zapojení místních obyvatel i celých obcí. Tak například od listopadu 2013, kdy školení proběhlo, se skupině podařilo ve spolupráci s místními opravit dvě třídy a zrekonstruovat fotbalové hřiště. Klademe důraz, aby si lidé uvědomili, že jejich přínos škole je především přínosem pro jejich děti,“ uzavírá výčet kladných změn ředitel Robertson.

Ředitel Střední školy St. Mathews, Lohure Timon Robertson A v čem ředitel Robertson vidí nedostatky fungování obou administrativních složek? „Je potřeba ještě zapracovat na lepší komunikaci s představiteli ministerstva školství. Ve škole nám chybí učebnice, na které nemáme finance, a stále apelujeme na ministerstvo, aby nám nějaké poskytlo. Je to běh na dlouhou trať. Také musím členy BoG neustále popohánět, aby se nebáli oslavit neziskové organizace s konkrétním návrhem, jak podpořit naši školu. Věřím, že časem se nám podaří navázat více vztahů s těmito dárci.“   

Na otázku, jak školení podpořilo vedení samotné výuky, odpověděl učitel matematiky a angličtiny základní školy St. Mathews, Joram Wesigie: „ Školení mi pomohlo vylepšit organizování hodiny. Jak udržet pozornost u žáků a zpestřit jim výuku. Někdy je velmi náročné udržet pozornost tolika dětí. Pár minut zábavné hry je na chvilku rozptýlí a zároveň se i něco naučí.“

Další povídání s učitelem ukončili sami žáci. Rozhodli se předvést svou angličtinu a zazpívali před námi písničku, kterou se v předešlém týdnu naučili. A také chtěli upozornit na fakt, právě byla jedna hodina odpoledne, tedy čas skončit školu a běžet dovádět s kamarády ven.

Školení učitelů a administrativních pracovníků proběhlo v pěti z osmi oblastí jihosúdánského státu Východní Equatorie. V každé oblasti dva proškolení lektoři vysvětlovali účastníkům během čtyřdenního školení jak vylepšit výuku a získat finance pro zlepšení školního prostředí. Školní pomůcky pro žáky a učitele sedmnácti škol byly předány do února 2014. Charita ČR přispěla ke zlepšení kvality školství v oblasti Východní Equatorie celkovou částkou 820 530 Kč.