Potravinová bezpečnost

Krajina Jižního Súdánu.Název projektu: Posílení potravinové bezpečnosti, zlepšení výživy a životních podmínek nejvíce ohrožené populace ve Východní Equatorii

Doba trvání projektu: leden 2016 až prosinec 2018

Partnerské organizace:

  • Charita Lucembursko
  • Charita Torit

Zaměření projektu: Živobytí, zemědělství

Cíl: Zmírnění chudoby zlepšováním potravinové bezpečnosti, ochrany hospodářských zvířat a zajištění výživy nejchudším a nejvíce ohroženým obyvatelům oblasti Palotaka – Magwi County (Východní Equatorie/Jižní Súdán).

Cílová skupina:

  • 100 progresivních zemědělců z 10 vesnic
  • 20 rostlinných výrobců
  • 10 místních veterinárních pracovníků
  • 150 matek samoživitelek z 5 vesnic
  • 60 kontrolorů stavu úrody (1 z každé vesnice)
  • 1 000 domácností (5 až 7,5 tisíce jednotlivců, z toho cca 2 tisíce dětí)
  • 25 000 obyvatel 10 vesnic sousedících s Palotakou

Země/oblast: Palotaka, Magwi County, Východní Equatorie / Jižní Súdán

Popis projektu:

Charita ČR v jihosúdánské oblasti Magwi usiluje o zlepšení potravinové bezpečnosti a udržitelných životních podmínek. Jedná se o území sousedící s Ugandou, v němž se nejvíce hromadí vnitřně vysídlení obyvatelé z Východní Equatorie. Domácnosti tvoří převážně ti, kteří museli utéct z konfliktních oblastí a přemístit se k příbuzným do Magwi. Zde se Charita ČR zaměřuje na posílení rostlinné i živočišné produkce a rybolovu, na rozšíření zdrojů příjmů, zvýšení odolnosti vůči změnám klimatu i na zlepšení výživy a hygieny místních obyvatel.

Tisíc domácností, 100 zemědělců, 20 rostlinných výrobců a 10 veterinárních asistentů z 10 vesnic proto začne vzájemně spolupracovat, během čehož založí 25 ukázkových polí, 60 zelinářských zahrad, jednu ukázkovou lesní školku, 11 dalších školek a 5 malých zavlažovacích systémů. Charita ČR zemědělcům pořídí pěstební materiál a náčiní, stejně jako léky a očkování pro jejich hospodářská zvířata. Zemědělci získají rovněž veterinární vybavení a vyšlechtěná plemena koz, drůbeže a prasat. Vzniknou také dva smíšené zemědělské systémy a čtyři skupiny věnující se chovu drůbeže, koz a prasat

Mnoho zemědělců projde odborným školením, například 10 skupin včelařů, 60 kontrolorů stavu úrody, 150 matek samoživitelek, 20 skupin zemědělců, 20 zpracovatelů osiva, 10 veterinárních pracovníků a v neposlední řadě i místní partnerské organizace. Zbylí obyvatelé projdou sezeními o výživě a správné hygieně a seznámí se s informacemi o změnách klimatu. Děti z vesnic se zúčastní 90 dětských dní, během nichž se dozví více o hygieně, výživě a posilování imunity. Naučí se rovněž základy o pěstování úrody a vaření a obdrží vitamínové balíčky. Dospělí se během „dní pole“ navzájem pobaví o svých zkušenostech.

V neposlední řadě dojde k propojení drobných zemědělců s trhem a zpracovatelskými jednotkami a ke zvětšení skladů na úrodu.

Rozpočet celkem: 31 235 930 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura, Ministerstvo zahraničních věcí Lucembursko

ČRA logo.Lucembursko (logo)