Do školy v jihosúdánském městě Torit

Do školy v jihosúdánském městě Torit

Od září 2013 zahájila Charita ČR ve spolupráci s Charitou Torit v jihosúdánském státu Eastern Equatoria nový vzdělávací projekt. O školním systému a cílech společného projektu hovořila Lenka Huberová, projektová manažerka Charity ČR, se zástupci vzdělávací sekce Charity Torit, duchovním otcem Amayem a koordinátorem vzdělávacích projektů Richardem Oyet.

Rozhovor se uskutečnil během návštěvy dvou škol v hlavním městě státu Eastern Equatoria, který leží na jihovýchodě území a sousedí od východu na jih s Etiopií, Keňou a Ugandou. V Toritu všichni jmenovaní navštívili základní školu St Theresa‘s primary school a střední školu Bishop Akio Memorial Secondary School. Díky projektu dojde k podpoře 15 škol, 11 základních a 4 středních, které spravuje církevní organizace Charita Torit vosmi okresech státu Eastren Equatoria.

Učitel arabštiny a angličtiny v klidu pod stromem opravuje písemky. V Jižním Súdánu se školy rozdělují do tří skupin podle toho, kdo je spravuje: církevní, státní a soukromé. „Státní školy jsou zdarma, ale úroveň výuky je vzhledem k velkému počtu žáků na nízké úrovni. V církevních a soukromých školách se platí roční administrativní poplatek přibližně 700 Kč, což je částka, kterou si bohužel nemůže dovolit zaplatit každá jihosúdánská rodina. Proto je tady tak vysoká negramotnost. Další problém je, že jedna rodina nemůže poslat do školy všechny své děti. V takovém případě je do školy posláno nejstarší dítě, ostatní pomáhají doma a nejstarší sourozenec je může aspoň částečně učit odpoledne po škole doma,“ popisuje situaci ve školství otec Amayo.

Richard Oyet doplňuje, že pro všechny skupiny zmíněných škol jsou stejné stupně vzdělání: mateřská škola (standart jsou tři roky před nástupem do základní školy), základní škola (osm let rozdělených na dva stupně, nižší  R1-R4 rok výuky a vyšší R5-R8 rok výuky), střední  škola (čtyři roky), odborné učiliště a univerzita. Věk dětí ve školách není možné přesně určit. Závisí to na tom, zda mají rodiče prostředky, aby poslali děti do školy a mohli jim pořídit povinné uniformy, školní pomůcky a tašky. Učebnice jsou zdarma jen pro základní školy.  Velmi běžně se stává, že v jedné třídě vidíte velké věkové rozpětí.

Učitelé si tak stěžují na udržení kázně a není výjimkou, že rákoska v ruce jim zajistí respekt.„Velké prázdniny jsou celý prosinec a leden, protože to jsou nejteplejší měsíce, kdy není výjimkou, že teplota se vyšplhá až na 40 °C a je jasné, že v takovém prostředí se pozornost dětí prostě nedá udržet,“ vysvětluje se smíchem učitel arabštiny a angličtiny pan Salamon, který učí na základní škole v Torit více než 10 let. Je vidět, že lektorství je jeho posláním, takže se bez váhání pustí do dalšího popisu zdejší situace. „V únoru začíná nový školní rok. Vyučovací hodiny jsou 40 minut, přestávky jen dvě mezi osmi vyučovacími hodinami, a sice od 10:30 do 11:00. Tu děti využívají k pobíhání na školním dvoře, takže jsou slyšet široko daleko. Druhá přestávka trvá hodinu mezi jednou a druhou hodinou odpoledne a někteří žáci během ní stihnou zaběhnout domů na oběd. Ostatní zůstávají na oběd ve škole. V areálu každé školy je dostupná pitná voda. Vyučované předměty na základní škole jsou pro R1-R3: angličtina, matematika, přírodní vědy, společenské vědy, lokální jazyk, čtení, náboženství, hudební, tělesná a výtvarná výchova. Od R4 plus zemědělství. R5-R8 nemají čtení a výtvarnou výchovu, ale mají navíc arabštinu.“

Následkem dlouhé občanské války je v zemi úroveň vzdělání velmi špatná především kvůli nedostatku kvalifikovaných učitelů a špatné správě škol. Tyto dva hlavní nedostatky formovaly cíle projektu, tedy zlepšení kvality výuky doplněné o dodávku školních pomůcek a posílení administrativní struktury na školách.

Právě probíhá příprava oběda.„Cílovou skupinou jsou žáci z výše zmíněných církevních škol. Okolo 9 550 z nich obdrží školní pomůcky jako sešity, pravítka, tužky, geometrické sety. Dále 120 učitelů, u kterých se předpokládá zlepšení úrovně výuky po absolvování dvou denního kurzu. A poslední skupinou je 90 administrativních pracovníků, kteří se rozdělují na dvě skupiny podle druhu školy: na základních školách School Management Committee; na středních školách potom Board of Governors members (BoG). Obě dvě skupiny zajišťují vládní dohled administrativního vedení škol, tedy aby školy naplňovaly osnovy dle požadavků Ministerstva školství.  Pro oba dva stupně je potom společná asociace tzv. Parents Teachers Association (PTA), která zajišťuje administrativní chod škol,“ uzávírá popis otec Amayo.

Od září 2013 do začátku dubna 2014 proběhne dodávka školních pomůcek do škol, školení administrativních pracovníků a následně školení pro učitele.

„Školení budou probíhat na jednom místě, pro více škol zároveň. Je zajištěna doprava, ubytování a strava pro účastníky. Potrvají 2 dny a přednášejícími jsou zaměstnanci Charity Torit, kteří mají mnoholeté zkušenosti a dobré výsledky v oblasti vzdělávacích projektů,“ nastiňuje chystané aktivity Richard Oyet, který bude společně s otcem Amayem jedním z přednášejících. Ten prozradil, že se na školení velmi těší, protože se tak aspoň na chvilku může vrátit ke své původní profesi učitele fyziky a matematiky na střední škole.

Jedinými riziky hladkého průběhu školení jsou počasí a bezpečnostní situace. Počasí může způsobit nesjízdnost některých silnic a bezpečnostní situace může být narušena především působením rebelů v oblasti.  Charita ČR se bude některých aktivit účastnit, nebo bude čerpat informace z pravidelných zpráv od Charity Torit.