Voda a mýdlo zachraňují životy v Nigérii

Ilustracni foto - voda - Caritas Internationalis

Až dva miliony úmrtí ročně způsobí nemoci, kterým by se dalo předejít správným mytím rukou. Zhruba každou minutu a půl zemře na světě jedno dítě kvůli špinavé vodě. Těmto dětem ani jejich maminkám nikdy nikdo nevysvětlil základní pravidla hygieny. A tak mnohdy nestačí, že distribuujeme balíčky s hygienickými potřebami – stejně důležité je šíření povědomí, jak s věcmi v balíčku správně naložit. I to tvoří součást humanitární pomoci.

Ilustracni foto - Caritas InternationalisNaše humanitární úsilí mířilo v minulých měsících také do nigerijského státu Borno, kam před povstaleckou islamistickou skupinou Boko Haram utekl až milion lidí. Na takový nápor nemohlo být Borno připraveno, chybí nejen jídlo, ale hlavně voda. Charita se proto vypravila do oblastí Askira a Uba s hlavním cílem zajistit vodní zdroje. Na základě studií byl naplánován vrt k zajištění potřebného přístupu k vodě a instalace vodní pumpy na solární pohon s pěti místy, odkud mohou lidé vodu čerpat. Náklady na první vrt se ukázaly překvapivě nízké, a tak byl proveden ještě vrt druhý, díky němuž může denně pro vodu přijít dvojnásobek lidí. Celkem 1 500 každý den.

V Askiře a Ubě udržuje našich šest spolupracovníků pravidelný kontakt až se stovkou domácností. Při průzkumu v komunitě zjišťovali mezery v hygienických návycích, na což navázali praktickou osvětou v jednotlivých rodinách. S lidmi tady teoreticky i prakticky od základů probírají osobní hygienu – mytí rukou před jídlem či vařením, předcházení riziku kontaminace vody, udržování okolního prostředí v čistotě i ochranu potravin.

Terénní pracovníci při svém působení mezi lidmi i na školách vytipovali 250 nejpotřebnějších domácností, kam nyní putují hygienické balíčky uzpůsobené svým příjemcům – zohledňuje se například věk nebo pohlaví. Obvykle obsahují zcela základní věci jako mýdla, prášky na praní, zubní pasty pro děti i dospělé, kartáčky na zuby, moskytiéry i ženské hygienické potřeby.

Charita se na jaře a v létě v Nigérii zasadila také o výstavbu latrín. Ty nyní stojí na pozemcích škol a nemocnic, které se starají o jejich správnou údržbu a tím předchází špatnému zacházení ze strany jednotlivců. Ač by se to nemuselo zdát, tento krok je zcela zásadní, záchod je překvapivě jedním z nejdůležitějších vynálezů v historii, který zabránil šíření nemocí a dost možná tak zachránil víc životů než penicilin. Díky Charitě jej nyní může používat zase o něco víc lidí, i když na celém světě stále zbývá více než miliarda těch, kteří k němu přístup nemají. 

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.