S bolestí v srdci se loučíme s Teou

S bolestí v srdci se loučíme s Teou

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustila naše drahá kamarádka a skvělá spolupracovnice Tea Tihounová (†39), vedoucí mise v Zambii. Tea zemřela v pondělí 12. 11. večer v nemocnici v Lusace na následky náhlé závažné nemoci.

Tea

Tea založila před 5 lety pobočku Charity Česká republika v Zambii, která se pod jejím vedením rozrostla v největší charitní misi a zároveň v největší českou misi, která v této středoafrické zemi působí. V Africe prožila celkem 14 let a podle svých slov se tam cítila stejně „doma“ jako v Česku.

Tea byla profesionálkou na svém místě, ale také věčně usměvavou duší mise, u níž její přátelé a kolegové nalézali porozumění, podporu nebo radu. Přestože za svou práci cítila velkou odpovědnost a věnovala jí i mnoho volného času, vždy o ní mluvila skromně, s pokorou a své úspěchy vydávala za výsledky celého týmu.

Její nejbližší spolupracovníci ze Zambie připomínají, jak svou práci milovala a že misi vybudovala od základů vlastním úsilím: „Do Západní provincie Zambie přijela sama, byla to pro ni výzva. Nakonec se jí povedlo mnohem víc, než by kdo na začátku řekl. Během pěti let se mise rozšířila do pěti provincií a zaměstnává přes 200 lidí v zemědělských, zdravotnických, sociálních a dalších programech. Ty, kterým se zlepšil život díky Teině vizi, ideálům a tvrdé práci, bychom nyní mohli počítat v desetitisících.“

„Tea měla ohromný dar bezprostřednosti a upřímné lidské vstřícnosti. Snadno si lidi získala a uměla je nadchnout. Bylo potěšení s ní trávit čas. Totéž platilo i o všech pracovních věcech. Jsem hrdý na to, že jsem Teu na své životní a profesní cestě mohl potkat,“ vzpomíná na Teu Jiří Škvor, vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity, a dodává: „Až pominou ty nejsmutnější dny, které teď prožíváme, věřím, že to, co nám Tea svou osobností a prací zanechala, znovu pevně uchopíme a budeme na tom stavět dál. V každém okamžiku naší práce bychom si měli vzpomenout na to, že Tea sama by si moc přála, aby všechno to, na čem pracovala a o co léta usilovala, zůstalo živé a pozitivní. Sám považuji za svůj závazek, abychom v tomhle skvělém díle společně pokračovali a rozvíjeli ho.“

Tea zanechala v Africe nesmazatelnou stopu a Charitě bylo ctí mít ji ve svých řadách. Teo, děkujeme, zůstaneš nám vzorem a inspirací!