Agribusiness pro život – živobytí, inovace, výživa & empowerment

ZemědělstvíNázev projektu: Agribusiness pro život – živobytí, inovace, výživa & empowerment

Doba trvání projektu: červenec 2018 až červenec 2021

Partnerské organizace: Česká zemědělská univerzita, Big Terra Alpha s.r.o. a Lima Links

Zaměření: zemědělství a rozvoj venkova, podpora zdrojů obživy, ochrana životního prostředí, podpora mládeže a žen

Cíl: Navýšení příjmů středně velkých zemědělců a kooperativ prostřednictvím zvýšení produktivity zemědělství, rozvoje hodnotových řetězců a přístupu na trh ve vybraných oblastech Západní a Centrální provincie v Zambii

Výstupy: 

  • Podpora kooperativ a středních farmářů na počátečních stadiích jejích agro-podnikání
  • Podpora kooperativ a středních farmářů v produktivní a výnosné zemědělské výrobě
  • Podpora kooperativ a středních farmářů v hledání nových trhů pro rozvoj jejich výroby
  • Podpora kooperativ a středních farmářů: udržitelný rozvoj svých komunit v souladu se zásadami spolupráce ICA

Cílová skupina:

  • 125 středních farmářů a 22 zemědělských kooperativ (cca 600 farmářů) v oblastech Mongu, Limulunga, Kaoma a Nkeyema v Západní provincii a Mumbwa District v Centrální provincii Zambie, rodiny a komunity těchto farmářů a členů kooperativ
  • 2 tržní komise
  • 20 Farmer Ambassadors
  • Zemědělské komunity v cílových oblastech
  • agro-dealeři a obchodníci v cílových oblastech projektu

Země / oblast: Mongu, Limulunga, Kaoma a Nkeyema Districts v Západní provincii a Mumbwa District v Centrální provincii Zambie

Popis projektu:

Projekt cílí na zvýšení zemědělské produktivity a zvýšení příjmů 125 středně velkých zemědělců a 22 kooperativ prostřednictvím budování kapacit, rozvoje hodnotového řetězce a přístupu na trhy v distriktech Mongu, Limulunga, Kaoma a Nkeyema Západní provincie a okresu Mumbwa Centrální provincie v Zambii.

Projekt se zaměří na budování kapacit družstev a středně velkých zemědělců, aby mohli své zemědělské podnikání provozovat produktivně a ziskově. Školení členů správních rad i členů kooperativ týkající se řádné správy kooperativ zlepší řízení a porozumění principům kooperativ. Ženy farmářky budou podporovány v převzetí aktivních rolí ve vedoucích pozicích a pozicích řízení podniků. Vybrané kooperativy a zemědělci získají technické kapacity v oblasti mechanizace, vývoje hodnotových řetězců, technologií zpracování potravin a diverzifikace založené na identifikovaném hodnotovém řetězci a analýze trhu.

Odborníci z České zemědělské univerzity v Praze vyvinou diagnostické a monitorovací systémy a zaručí kvalitu technické realizace. Poskytování informací o počasí 3 kooperativám prostřednictvím mobilní aplikace bude pilotováno českou společností Big Terra Alpha. Úspěšný pilot předpovědi počasí bude začleněn do již existující platformy Lima Links Farmer.

Více než 10 000 zemědělců získá volný přístup k farmářské platformě Lima Links – mobilní aplikaci, která poskytuje zemědělcům informace o tržních cenách a odběratelích. 250 členů správních rad kooperativ a středně velkých zemědělců bude vyškoleno v obchodních dovednostech. Minimálně 50 středních zemědělců a 12 kooperativ obdrží tzv. cash grants na podporu nejlepších obchodních plánů, jejichž cílem bude diverzifikace nebo rozvoj hodnotového řetězce. Bude podporována zaměstnanost v produktivním a udržitelném agropodnikání, a to u více než 500 mladých lidí na 5 středních školách a 3 obchodních školách. Projekt je postaven na partnerství a spolupráci, kde příslušná ministerstva v Zambii hrají důležitou roli při společném budování kapacit i sdílení zkušeností.

Projekt cílí na posílení spolupráce státních institucí se středními zemědělci a kooperativami, které jsou do projektu od začátku jeho formulace přizváni ke konzultacím tak, aby i po jeho skončení byla možná kontinuita; soukromý sektor (Lima Links a Big Terra) předpokládá dodávání svých služeb i po skončení projektu, technickou udržitelnost zajišťuje v projektu především partner ČZU tak, aby zemědělské postupy a procesy byly dostupné a realizovatelné i bez podpory projektu po jeho skončení.

Rozpočet celkem: 23 955 000 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura, Tříkrálová sbírka

 

CRA

CZU

Lima Links

Big Terra