„Chtěl bych být miliardářem“

Při hře na podnikání si děti představující trhovce připravují zboží určené k prodeji

Tak zněla jedna z mnoha odpovědí na otázku, zda a proč by se žákyně či žáci základní školy v uprchlickém táboře Meheba rádi stali podnikateli či podnikatelkami.

Zaznívaly i následující odpovědi:

„Protože pokud budu podnikatelem, budu moci cestovat…“
„Podnikání mi umožní uživit se…“
„Protože peníze jsou potřeba každý den…“
„Nechci být podnikatelkou, protože se chci se stát novinářkou…“
„Protože ti to v budoucnu zlepší život…“
„Nechtěl, protože neumím počítat…“

Kromě podpory mladých lidí v učňovských oborech, o které se lze dočíst v článku Školní rok v Solwezi, představila Charita ČR v zambijských školách Meheby program na osvětu mládeže v oblasti podnikání. Chce tak dětem představit téma podnikání a vysvětlit jim, že podnikání je jednou z možností, jak lze v budoucnu uživit sebe i svou rodinu.

Pan Malala má na starosti vedení podnikatelských kurzů i hodin podnikání na základních školáchDěti v České republice jsou často už odmalička vedeny k tomu, jak spořit, jak správně používat peníze či jak dobře odhadnout, zda je něco výhodné. V období dospělosti pak dokáží kalkulovat náklady, profit a ztráty, což tvoří základ úspěšného podnikání. Oproti tomu se děti v táboře Meheba odmalička učí, jak dobře obhospodařovat pole, jak uvařit oběd na dřevěném uhlí či postarat se o sourozence. Pro nás tak automatické kalkulace nejsou v táboře takovou samozřejmostí, a nahodile vzniklé podnikatelské iniciativy tak často čelí mnoha problémům.

A jak tomu už bývá, se změnou je nejlépe začít u dětí. Proto Charita ČR uspořádala celkem pět hodin o základech podnikání na třech různých základních školách. Netradiční výuky se účastnilo 121 žákyň a žáků ze třetích, čtvrtých, osmých a devátých tříd.

Charitní pracovníci představili podnikání zábavnou formou. Pan James Malala, školitel podnikatelství, připravil hru, kde si děti hrály na trhovce, vlastníky malého obchodu a velkoobchodníky. Během hodiny a půl dlouhé hry si prakticky vyzkoušely, jak vytvořit zisk, jak spořit či jak vést obchodní záznamy. Navíc pan Malala hrál bankéře, tedy zástupce banky, což dětem umožnilo poznat její funkce a možné výhody pro podnikatele.

Děti se zábavnou formou učily jak správně používat peníze, spořit a vést záznamyHra měla velký úspěch jak mezi dětmi, tak i mezi učiteli, kteří žádali další hodiny podnikatelství pro své žáky. Ač jsou tyto hodiny do školních osnov zahrnuty, nemají školy kapacity na to, aby se jim věnovaly naplno.

Charita ČR plánuje v osvětě v oblasti podnikání pokračovat i příští rok, kdy kromě dalších hodin o podnikání chystá i zavedení podnikatelských kroužků, o které děti projevily zájem již letos. Stejný program se odehrál i na školách v uprchlickém táboře Mayukwayukwa v Západní provincii Zambie.

Program ve škole v Mehebě se v Zambii uskutečnil v rámci charitního projektu na podporu lokální integrace angolských uprchlíků financovaného Úřadem vysokého komisaře pro uprchlíky OSN , který Charita ČR zahájila v červenci 2014. Na projektu spolupracuje také s česká nezisková organizace Njovu o.p.s.