Knihovna pro základní školu v Mayukwayukwě

Knihy pro ZambiiNázev projektu: Založení knihovny pro základní školu v oblasti přesídlení v Mayukwayukwě

Doba trvání projektu: září 2017 až srpen 2018

Partnerské organizace: Ambasáda USA v Zambii

Zaměření: Vzdělávání

Cíl: Zajištění přístupu školáků z uprchlické komunity k učebním materiálům a celé uprchlické i místní zambijské komunity ke knihám a dalším textům k četbě

Cílová skupina:

  • 2 648 žáků základní školy v oblasti přesídlení v Mayukwayukwě
  • 1 500 dalších obyvatel uprchlické i domorodé komunity

Země / oblast: Mayukwayukwa – oblast přesídlení pro uprchlíky, oblast Kaoma, Západní provincie / Zambie

Popis projektu:

Základní školu v Mayukwayukwě navštěvuje více než dva a půl tisíce dětí z místní uprchlické i domorodé komunity. V současnosti není v oblasti žádná knihovna a škola používá pouze jednu místnost, kde má uložené minimum knih. Zambijská oblast přesídlení v Mayukwayukwě leží na odlehlém venkovském území a nejen žáci, ale ani širší komunita nemá přístup k učebnicím nebo jiné možnosti četby. Je pro ně téměř nemožné jakékoliv knihy získat a zdokonalovat své čtenářské dovednosti a zvyšovat tak i gramotnost komunity.

Cílem projektu je vybavit školní knihovnu učebnicemi i knihami vhodnými pro základní školu. Nově postavená budova knihovny bude vybavena nábytkem a bude v ní zřízena také studovna – klidný kout k četbě a samostudiu. Poté se do knihovny nakoupí a dodají knihy – primárně ty nutné pro studium na základní škole podle výběru učitelů. Kromě učebnic tu budou také knihy z technických oborů, romány i jiné beletristické žánry. Protože uprchlíci v komunitě mají různý původ, poskytne knihovna také materiály v angličtině, francouzštině i místních jazycích.

Knihovna bude spadat pod vedení školy, a ačkoliv nabídne převážně učební materiály, bude ve stanovené otvírací době veřejně přístupná. Charita ČR společně s místními učiteli, klubem pro mládež a dobrovolníky uspořádá akci na podporu čtení a čtenářských návyků obyvatel komunity.

Rozpočet celkem: 600 000 Kč

Donor: Julia Taft Refugee Grant – Ambasáda USA v Zambii

US embassy