Mateřské oddělení v Lewanice

Poporodnické centrum v nemocnici v LewaniceNázev projektu: Vybavení mateřského oddělení Všeobecné nemocnice Lewanika v Západní provincii v Zambii

Doba trvání projektu: únor 2016 až prosinec 2017

Zaměření: Zdravotní péče

Cíl: Vybavení mateřského oddělení Všeobecné nemocnice Lewanika v Západní provincii, Zambie.

Cílová skupina:

  • Matky a novorozenci (zhruba 3 100 porodů ročně)
  • Zdravotní personál Všeobecné nemocnice Lewanika (lékaři, chirurgové, porodní asistenti, zdravotní sestry...)
  • Profesoři a studenti z oborů porodní asistent, ošetřovatel z odborné Zdravotní školy Lewanika a Školy porodnictví Lewanika…

Země / oblast: Mongu, Západní provincie / Zambie

Popis projektu:

Charita ČR od roku 2013 podporuje péči o matku a dítě v okrese Mongu v Západní provincii Zambie prostřednictvím zkvalitnění vzdělávání porodních asistentů, zvyšování povědomí o péči o matku a dítě a v neposlední řadě podporuje Všeobecnou nemocnici Lewanika, kam směřuje i podpora z prostředků Velvyslanectví České republiky v Harare.

Všeobecná nemocnice Lewanika v okrese Mongu působí jako provinční spádová nemocnice disponující 273 lůžky. Přestože pro dvanáct okresů Západní provincie s 881 524 obyvateli představuje až druhou spádovou nemocnici, okres Mongu na ní závisí, byť budova nemocnice stále prochází rekonstrukcí. Nemocnice rovněž provozuje dvě školicí střediska – ošetřovatelské a porodnické.

Během aktivit Charity ČR na zlepšení péče o matku a dítě v Zambii došlo k vybavení nového porodního bloku sestávajícího z porodního oddělení, tří porodních místností, poporodního oddělení, předporodní jednotky intenzivní péče a dvou operačních sálů pro císařské řezy a další operace spojené s mateřstvím. Po dostavění nového bloku se do něj přesunulo vybavení z původního, které již kvalitou nedopovídá vyšším požadavkům. Nové oddělení přitom má sloužit jak k řízení porodů (zhruba 3 100 porodů ročně), tak k péči o novorozence i ke studijním účelům žáků oboru porodní asistent a ošetřovatel při Všeobecné nemocnici Lewanika.

Pro zjištění konkrétních materiálních potřeb podniknou pracovníci Charity ČR několik sezení s manažery Všeobecné nemocnice Lewanika. Po nákupu vybavení a jeho slavnostního předání za přítomnosti médií projdou zdravotničtí pracovníci školením o obsluze nových nástrojů.  

Rozpočet celkem: 500 000 Kč

Donor: Velvyslanectví České republiky v Harare