Péče o matku a dítě II

Místní lékaři při školení novorozenecké resuscitace v Lewanice (foto: Martina Šimůnková)Název projektu: Zlepšení kvality a dostupnosti péče o matku a dítě v Západní provincii Zambie II

Doba trvání projektu: leden 2015 až prosinec 2018

Partnerské organizace:

 • Oblastní zdravotní úřad (Provincial Medical Office)
 • Všeobecná nemocnice Lewanika (Lewanika General Hospital)
 • Škola pro porodní asistentky Lewanika (Lewanika School of Midwifery) 
 • Oblastní úřad pro zdravotnictví v Mongu (District Community Medical Office)

Zaměření projektu: Zdravotní péče

Cíl: Zlepšení kvality péče o matku a dítě v okrese Mongu, její trvalá udržitelnost po skončení projektu.

Cílová skupina:

 • Zaměstnanci Školy porodnictví Lewanika
 • 40 studentek/studentů oboru Registrovaná sestra s následnou jednoletou praxí v oboru
 • 15 vedoucích a odborných pracovníků Všeobecné nemocnice Lewanika
 • Zaměstnanci venkovských zdravotních středisek v Západní provincii
 • 60 zdravotníků z dobrovolné skupiny SMAG (Safe Motherhood Action Group), tj. Akční skupiny pro bezpečné mateřství
 • 160 studentů středních škol přidružených k venkovským zdravotním střediskům
 • Ženy v produktivním věku, novorozenci a děti do 5 let

Země/oblast: Západní provincie, Mongu a přilehlé nemocnice (Limulunga, Sefula, Nalikwanda, Mongu Urban, Mongu Prisons, Nkeyema) / Zambie

Popis projektu:

Jednou z nejméně rozvinutých provincií Zambie je ta Západní, která se potýká s téměř nejvyšší mírou úmrtnosti matek, novorozenců a dětí do pěti let na světě. Stále přetrvává nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu, nízké povědomí venkovského obyvatelstva o důležitosti zdravotní péče a chabě vybavená zdravotnická zařízení.

Charita ČR navazuje v oblasti Mongu v Západní provincii na předchozí aktivity z let 2013 až 2014. Bude i nadále podporovat Školu porodnictví Lewanika, která se jako jediná v provincii zabývá výukou porodních asistentek. Bude také znovu usilovat o zavedení nového studijního oboru Registrovaná porodní asistence, k čemuž kvůli nesplnění všech předepsaných kritérií zatím nedošlo. Nový porodní blok, který ženám poskytuje specializovanou předporodní, porodní i poporodní péči, vybaví Charita ČR mobilním ultrazvukem.

Pro zajištění co největší péče se plánuje zavedení dopravy žen pro případ krizových situací vyžadujících okamžitý přesun do nemocnice, kterou mají zajistit Akční skupiny pro bezpečné mateřství (SMAGs). Skupinám se dostane rad, jak nejlépe dopravu organizovat a uvést do praxe, v druhé řadě pak drobné materiální podpory v podobě kol, volských povozů a případně lodí. Cílem je, aby tato praxe přetrvala i potom, co Charita ČR Západní provicii opustí.

Vzniknou také venkovské systémy pro podporu spoření a potravinové banky. Nakonec svoji pozornost zaměří Charita ČR na podporu zajištění příjmů rodin nebo na informační kampaně skrze tematické rádiové programy a programy školních klubů mládeže ve vybraných zambijských oblastech. Ve finálním roce 2018 se Charita zaměří na trvalou urdžitelnost všech inovací, které se jí zde podaří zavést.

Projekt navazuje na Péči o matku a dítě z let 2013 a 2014. 

Rozpočet celkem: 15 867 164 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová spolupráce (logo).