Zambijský zemědělecPodpora drobného zemědělského podnikání

Název projektu: Budování kapacit farmářů se zaměřením na tvorbu hodnotových řetězců

Doba trvání projektu: listopad 2018 až listopad 2019

Partnerské organizace: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zaměření: Vzdělávání, zemědělství a rozvoj venkova

Cíl: Změnit přístup aktivních drobných zemědělců k vlastní činnosti, aby farmaření bylo považováno za podnikatelskou, a nejen samozásobitelskou činnost s důrazem na kompletní hodnotový řetězec od zasazení přes skladování, balení, marketing až po odbyt.

Cílová skupina:

  • střední zemědělci s potenciálem rozvoje směrem k podnikání
  • menší zemědělští podnikatelé s potenciálem  rozšíření podnikatelské kapacity

Země / oblast: Mongu, Západní provincie Zambie

Popis projektu:

Projekt bude rozdělen do tří velkých fází. V první se uskuteční školení pro 30 středních farmářů, zaměřených na různá témata související s možným rozvojem jejich zemědělské činnosti směrem k podnikání (zvýšení manažerských a marketingových dovedností; posílení obchodních znalostí i finanční a účetní gramotnosti; přednášky zaměřené na technologie a inovace v zemědělství užitečné pro farmáře při plánování podnikatelských aktivit; přednášky na téma posklizňového zpracování zemědělské produkce; přednášky zaměřené na vytváření hodnotových řetězců místních zemědělských komodit; přenos zkušeností a příkladů dobré praxe úspěšných farmářů, podnikatelů a zástupců kooperativ prostřednictvím přednášek, exkurzí a praktických ukázek; přednášky zaměřené na metodiku vytváření podnikatelských plánů). Ve druhé fázi vznikne a vyhodnotí se minimálně 5 podnikatelských plánů pro 3 různé hodnotové řetězce s průběžným mentoringem středních farmářů. Ve třetí fázi dojde k provedení tří analýz trhu a zpracování marketingových strategií vybraných dopracovaných podnikatelských plánů. 

Rozpočet celkem: 1 669 789 Kč

Donor: Česká rozvojová agentura

ČRA

ceska-zemedelska-univerzita