Podpora živobytí uprchlíků v Lusace


Podpora uprchlíku v ZambiiNázev projektu:
Program na podporu živobytí městských uprchlíků v Lusace

Doba trvání projektu: únor 2017 až prosinec 2019

Partnerské organizace: UNHCR

Zaměření projektu: Živobytí

Cíl: Zlepšit soběstačnost a živobytí městských uprchlíků and dalších „Persons of Concern“* v Lusace zajištěním snazšího přístupu ke vzdělání, podporou podnikání a zkvalitňováním životních podmínek
* Persons of Concern - migranti, uprchlíci, žadatelé o azyl, vnitřně vysídlené osoby apod. podle UNHCR

Cílová skupina (pro rok 2017):

  • 361 školáků podpořených ve vzdělávání
  • 100 nejohroženějších domácností, které získají jednorázové i opakované sociální dávky
  • děti a mládež navštěvující dětské koutky, kroužky a kurzy na podporu gramotnosti v komunitním centru
  • 120 účastníků programu na podporu zaměstnanosti a podnikání
  • 50 domácností zapojených do programu socioekonomické podpory
  • 20 účastníků učňovských kurzů (kurzů odborného vzdělávání)

Země/oblast: hlavní město Lusaka, Zambie

Popis projektu: 

Většina uprchlíků a žadatelů o azyl v zambijských městských aglomeracích pochází z Demokratické republiky Kongo, Burundi a Somálska. V hlavním městě Lusaka žije přibližně sedmitisícová komunita uprchlíků a žadatelů o azyl a většina z nich zde může zůstat díky „městským rezidenčním průkazům“, vydávaným na základě posouzení zdravotního stavu, případně ze studijních nebo pracovních důvodů. Uprchlíci, kteří zůstávají v Lusace díky těmto povolením k pobytu, nemají žádné sociální zabezpečení ani příležitost získat zaměstnání, pokud nedostanou živnostenské oprávnění k podnikání nebo povolení stát se zaměstnancem. Tato situace komplikuje zavádění strategií pro podporu živobytí jednotlivců i domácností.

Projekt částečně navazuje na dosavadní praxi UNHCR v uprchlické komunitě hlavního města a zaměří se na podporu živobytí a soběstačnosti minimálně 425 uprchlických rodin v Lusace. Těmto skupinám budou zajištěny základní sociální služby i lepší přístup k odbornému vzdělávání. Klienti budou podpořeni v drobném podnikání a samostatné výdělečné činnosti, výsledkem by měla být celková vyšší zaměstnanost v místních komunitách.

Součástí je provoz komunitních center, která nabízejí zapojení do dětských koutků či vzdělávacích kurzů na podporu gramotnosti, ale také poskytování finanční podpory sociálně slabým a příspěvků na školné rodinám školáků. Dalším aspektem projektu je podpora informovanosti uprchlíků i zambijské veřejnosti o uprchlické problematice a podpora harmonického soužití obou komunit. Projekt zaštiťuje také logistické zázemí, jmenovitě provoz automechanických dílen, skladů a distribuce v uprchlických táborech v Mehebě a Mayukwayukwě.

Rozpočet celkem: 27 612 962 Kč

Donor: UNHCR, Česká rozvojová agentura

unhcr-logo

crpomoc_horiz_r