Posilování soběstačnosti uprchlíků a jejich hostitelských komunit v Mantapale

MantapalaNázev projektu: Posilování soběstačnosti uprchlíků a jejich hostitelských komunit v Lusace a Mantapala settlementu (Je součástí Programu na podporu živobytí městských uprchlíků v Lusace)

Doba trvání projektu: duben 2018 až prosinec 2018

Zaměření: Humanitární pomoc, sociální služby, podpora zdrojů obživy

Cíl: Zlepšení soběstačnosti a obstarávání si způsobu obživy.

Výstupy: Povolení přístupu k zemědělské/živočišné produkci a rybolovu; usnadnění přístupu k samostatně výdělečné činnosti a drobnému podnikání; získání přístupu ke vzdělávání 

Cílová skupina:

 • 8500 konžských uprchlíků a domácnosti hostitelských komunit umístěných v settlementu Mantapala
 • 700 domácností – 80 % pro uprchlíky a 20 % pro hostitelské komunity – starotvací balíčky
 • 150 zranitelných domácností – podpora ve výdělečných aktivitách

Země / oblast: Luapula District v Severní provincii Zambie (Mantapala Settlement)

Popis projektu:

V rozmezí od ledna 2017 do února 2018 přijala Zambie více než 18 000 uprchlíků z Demokratické republiky Kongo.  Od srpna 2017 zažívá provincie Luapula trvalý příliv uprchlíků z DRK. Všichni azylanti, kteří do Zambie vstupují přes provincii Luapula a jejichž počet činí v průměru 100 osob za den, jsou převáženi do tranzitního centra Kenani. Od 7. února 2017 v tranzitním centru Kenani pobývalo 14 633 uprchlíků. Jelikož by toto centrum o rozloze pouhých 56 hektarů brzy vyčerpalo svou kapacitu, začalo se v oblasti Nchelenge formovat nové centrum nazvané Mantapala. Settlement Mantapala má rozlohu 5 100 hektarů a kapacitu pro 25 000 uprchlíků. V průběhu ledna bylo z Kenani do Mantapaly přemístěno 222 uprchlíků.  Předpokládá se, že od dubna bude přesunuto dalších 2000 osob. V hostitelských komunitách kolem osady Mantapala žije 6 400 lidí (cca 900 domácností).

Vzhledem ke zhoršující se politické situaci v Demokratické republice Kongo by do Zambie mohlo v roce 2018 uprchnout až 36 000 dalších osob.  Provincie Luapula, ve které sídlí největší část konžských uprchlíků, má jedny z nejnižších ukazatelů lidského rozvoje v zemi. Přítomnost uprchlíků klade velký tlak na využívání přírodních zdrojů. 

Přibližně 60 % uprchlíků tvoří dětí do 18 let; 80 % obyvatelstva tvoří ženy a děti. Více než polovina uprchlíků se před vysídlením podílela na zemědělské produkci, především na produkci plodin jako jsou kukuřice, fazole a podzemnice olejná. Ti, co získávali obživu mimo oblast zemědělství, se věnovali drobnému obchodování nebo pracovali jako zdravotníci, učitelé a kvalifikovaní dělníci, například jako tesaři a zedníci.

V rámci projektu se uskuteční:

 • Podpora hlavních zemědělců - jízdní kola a gumáky – 16 osob
 • Poskytnutí základních materiálů pro chov včel – 17 včelařů
 • Distribuce startovacích balíčků - podklady – 700 zemědělců
 • Distribuce startovacích balíčků - nástroje – 700 zemědělců
 • Zřízení a údržba pěstitelské školky
 • Podpora do začátku pro jednotlivce (kombinace peněžitých příspěvků a vybavení/materiálů) – 150
 • Vývoj plánu pro místní trh
 • Čištění pozemků a příprava oblasti na místní trh
 • Usnadnění návštěv pro kupující a dodavatele povedou k budování dobrých vztahů a rozvoji místního trhu – 4 návštěvy
 • Usnadnění uznávání (vysokoškolských) diplomů – 2 osobám v nouzi budou uznány diplomy
 • Podpora a lobbing pro pracovní příležitosti
 • Provedení základní studie
 • Překlad školicích materiálů
 • Provedení krátkého školení pro 700 osob v oblasti zemědělství/chovu – 24 školení
 • Vývoj tříkolek za účelem lepší dopravní dostupnosti podle přístupu založeném na designu, jež se zaměřuje na člověka (HCD) – 3 prototypy
 • Školení technických dovedností (zpracování potravin, řemeslné práce a chov dobytka) pro 100 lidí – 4 školení
 • Školení na vytváření podnikatelských záměrů pro 50 lidí – 2 školení
 • Školení k nastartování podnikání pro 125 účastníků – 5 školení
 • Školení v chovu včel pro 17 osob
 • Vývoj a výroba školicích materiálů a plakátů
 • Školení k nastartování podnikání pro zajištění živobytí v lesním hospodářství pro 25 účastníků
 • Školení pro 16 hlavních zemědělců v pěstování zeleniny a chovu menších hospodářských zvířat, včetně výživového poradenství                                                                                                       
 • Vzdělávání pro 75 osob v konzervaci potravin a používání solární sušičky pro ohrožené domácnosti – 3 školení

Rozpočet celkem: 3 926 714 Kč

Donor: UNHCR + CAFOD

unhcr-logo

cafod