Systém intenzifikace rýže

SRINázev projektu: Systém intenzifikace rýže (SRI) – pilotní projekt (Přenesení zkušeností CHČR a úspěšného projektu z Filipín do podmínek Západní provincie v Zambii)

Doba trvání projektu: srpen 2017 až květen 2018

Partnerská organizace: Network for Agroforestry Development
Limited (NADEL)

Zaměření projektu: zemědělství

Cíl: Zvýšení zemědělské produktivity místních farmářů a zlepšení jejich uplatnění na trhu v oblasti Nakato prostřednictvím zavádění systému intenzifikace rýže (System of Rice Intensification – SRI) a podporou drobného podnikání

Cílová skupina: 30 drobných zemědělců školených v metodě SRI

Země/oblast: oblast Nakato, okres Mongu, Západní provincie / Zambie

Popis projektu:

Rýže představuje pro Zambii stále důležitější plodinu. V posledních deseti letech se stává základní složkou jídelníčku a strategickou plodinou, poptávka po ní se tak zvyšuje a nedostatek pokrývá dovoz z Asie. Podle dostupných údajů se v Zambii za posledních deset let vyprodukovalo ročně 47 784 tun rýže a spotřebovalo 65 tisíc tun, tudíž na každoroční dovoz připadlo více než 17 tisíc tun rýže. Produkovat dostatečné množství rýže pro vlastní potřebu brání Zambii řada omezení, jimž sektor pěstování této plodiny čelí.

Systém intenzifikace rýže (System of Rice Intensification – SRI) představuje novou mezinárodně uznávanou metodu pěstování rýže, zvláště pro drobné zemědělce. Charita ČR tento systém již úspěšně zaváděla na Filipínách, proto může v Západní provincii Zambie zúročit své dosavadní zkušenosti a ukázat farmářům z venkovských oblastí, kteří pěstují rýži tradičním způsobem, jak zvýšit produkci této plodiny. Sdílení znalostí a postupné zavádění nové metody povede ke snížení chudoby v regionu a napomůže udržitelnému hospodaření a živobytí. SRI poskytuje drobným zemědělcům mnohem vyšší výnosy – průměrně sklizeň šesti i více tun na hektar.

SRI je ekologicky šetrná a klimaticky odolná metoda pěstování, která i při osázení půdy menším množstvím semen zajišťuje vyšší výnosy, je méně náročná na zavlažování, vyžaduje nižší vstupní investici a často i méně práce. Úspěšně zavedena byla už ve více než 40 zemích světa. Oblast Nakato, jedna z nejchudších oblastí okresu Mongu, je venkovské odlehlé území, kde žije šest tisíc lidí bez elektřiny, vodovodu i dostupné zdravotní péče.

Donor: Botanicus

Rozpočet celkem: 200 000 Kč

botanicus