Zázemí projektu Podpora živobytí uprchlíků v Lusace

Autodílna v LusaceNázev projektu: Budování zázemí k projektu Podpora živobytí uprchlíků v Lusace

Doba trvání projektu: září 2017 až prosinec 2018

Partnerské organizace: RefugePoint

Zaměření projektu: Technická podpora a dohled nad průběhem projektu

Cíl: Zlepšit soběstačnost a živobytí městských uprchlíků a dalších Persons of Concern v Lusace zajištěním snazšího přístupu ke vzdělání, podporou podnikání a zkvalitňováním životních podmínek; podpora správného dosažení těchto cílů
* Persons of Concern - migranti, uprchlíci, žadatelé o azyl, vnitřně vysídlené osoby apod. podle UNHCR

Cílová skupina (pro rok 2017):

  • zaměstnanci Charity ČR v Zambii
  • 400 vybraných domácností, které získají lepší přístup k místnímu referenčnímu systému pomoci
  • 18 účastníků zapojených do programu socioekonomické podpory domácností

Země/oblast: hlavní město Lusaka, Zambie

Popis projektu:

Přestože Charita Česká republika má v Zambii bohaté zkušenosti s podporou živobytí a sociálními programy, uprchlíci a žadatelé o azyl jsou specifickou skupinou, která vyžaduje odlišný přístup. Ten je dán zákonem o uprchlících, v němž jsou definována přísnější pravidla například volného pohybu uprchlíků mimo uprchlická zařízení nebo jejich zaměstnatelnosti. Současný referenční systém pomoci potřebuje zdokonalit, aby mohl lépe pokrýt potřeby všech cílových osob. Pro správný průběh projektu na podporu živobytí uprchlíků v Lusace potřebuje Charita ČR posílit kapacity v oblasti systematického sběru dat a jejich uchování.

Monitoring a hodnocení jsou základní součástí každého projektového cyklu. Charita Česká republika podává zprávy o průběhu projektu prostřednictvím měsíčních zpráv a dalších průběžných reportů i výroční zprávy. Sledují se ukazatele výkonnosti a hodnotí se dopady. Aby bylo toto sledování a vyhodnocování úspěšné, je třeba, aby byla Charita ČR dostatečně obeznámena se specifiky lokální situace, jako je právě uprchlictví v Zambii. Poradenství a základ pro správný monitoring a evaluace poskytne zaměstnancům Charity ČR RefugePoint, který dodá také technologické vybavení k elektronickému sběru dat.

Rozpočet celkem: 1 320 000 Kč  

Donor: RefugePoint

RefugePoint