Haiti.Země Střední a Jižní Ameriky

Charita ČR působila na Haiti v letech 2010 až 2014, kdy měla v zemi i vlastní kancelář. Po dodávkách základní humanitární pomoci bezprostředně po zemětřesení z 12. června roku 2010 se Charita ČR zaměřila na obnovu země.

Nyní na Haiti pokračuje ve svých aktivitách orientovaných na vzdělávání dětí a mládeže Arcidiecézní charita Olomouc.

Humanitární pomoc obětem zemětřesení na Haiti

Humanitární pomoc obětem zemětřesení na Haiti

Charita Česká republika ve spolupráci s Arcidiecézní charitou v Olomouci vyslala bezprostředně po zemětřesení z 12. ledna 2010 do postižené oblasti dva zaměstnance. Dále přispěla částkou 100.000 USD určenou především na zajištění dočasného ubytování, stavbu sanitačních zařízení (latrín, koupelen a rezervoárů na vodu), distribuci potravin i teplých jídel a odklízení trosek a sutin.

Prevence cholery na Haiti

Prevence cholery na Haiti

Méně než deset měsíců po lednovém zemětřesení v roce 2010 čelila Haiti další krizi. Dne 19. října 2010 se objevily první případy lidí se závažným průjmovým onemocněním v nemocnici v regionu Artibonite a o několik dní později testy potvrdily výskyt baktérie vibrio cholerae.

Zlepšení podmínek obyvatel na Haiti

Zlepšení podmínek obyvatel na Haiti

Jedním ze základních předpokladů pro zajištění důstojného života a boje proti chudobě na Haiti je obnova zdrojů obživy lidí postižených zemětřesením v roce 2010. Charita ČR se snaží podporou zemědělců, chovatelů dobytka a drobných podnikatelů ve venkovských oblastech Leoganu zajistit lepší životní podmínky místního obyvatelstva.