Budoucnost vzdělávání dětí v haitském Morne a Bateau

Slavnosntní předání učebnice TOTAL pro 1. a 2. ročník základních škol

Víc než šedesátka ředitelů a učitelů škol v zóně Gressier vzdálené asi 30 kilometrů od haitského hlavního města Port-au-Prince se sešla na slavnostní předávce učebnic TOTAL pro 1. a 2. ročník základních škol.

Mezi účastníky nechyběli ani inspektoři  Ministerstva školství, představitelé místní samosprávy, zástupci neziskových organizací a především honorární konzul České republiky na Haiti, pan Steeve Handal.

Nákup učebnic finančně podpořila Stálá mise ČR při OSN v New Yorku, která tak přispěla na společný dvouletý projekt Charity ČR a Charity Rakousko, který se zaměřuje na zlepšení vzdělávání na haitských školách v oblasti Morne a Bateau.

Zatímco Charita Rakousko poskytuje školám knihovny, učební pomůcky a uniformy, zajišťuje Charita Česká republika školení pro učitele a ředitelé s cílem zlepšit především metodiku učení prvního stupně základních škol a vztahy mezi školou, rodiči a místní komunitou tak, aby jejich vzájemná spolupráce umožnila rozvoj škol a zároveň možnost kvalitnějšího vzdělávaní pro více dětí ze spádové oblasti. Do školení je rovněž zařazen trénink reakce škol na případné přírodní katastrofy.

Učebnice TOTAL pro 1. a 2. ročník základních školHlavním pilířem školení je naučit používat metodiku TOTAL, vyvinutou před několika lety organizací USAID a přijatou haitským Ministerstvem školství k experimentálnímu využití. Inovativní přístup obsažený v metodice byl vytvořen poté, co se při opakovaných testováních zjistilo, že víc než 80 % dětí opouštějících druhou třídu neumí dobře číst a psát. Použitá metoda je založena hlavně na učení v mateřském jazyce, tedy haitské kreolštině, a nikoliv ve francouzštině, kterou drtivá většina haitských domácností doma nemluví. Dále se vychází z propojení jazyka se sluchovými a obrazovými vjemy společně s porozuměním textu.

Metodika TOTAL se na Haiti využívá druhým rokem v různých lokalitách. Bude následovat celková vyhodnocení jejího používání připravované pro rok 2015, a to srovnávací metodou, která se zjistí její úspěšnost. V případě úspěchu zvažuje Ministerstvo školství o jejím rozšíření na celé území Haiti.

Předání knih představitelům 39 lokálních škol probíhalo částečně v interaktivním duchu samotného školení TOTAL. Součástí předávky bylo totiž i předvedení ukázky výuky dětí, do které se zapojilo celé obecenstvo.